Nazwisko i imię / hasło:
Raymond de Capoue bł.
Tytuł:
Zywot przedźiwny swiętey dźiewice Katharzyny Senenskiey, przez wielebnego Oycá Raymundá Kápuaná, Generałá Zakonu Dominiká S. ná ten czás spowiedniká tey S. Pánny nápisány, y od niegoż, Theologia Mystica, názwány, iż táiemne náuki Boskie w sobie zámyka. Z łáćińskiego ná polskie przez X. Symoná Wysockiego Societatis Iesu, przełożony y tu y owdźie potrosze skrocony. Zá dozwoleniem Stárszych. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krák. W Drukárni Mykołáiá [sic] Lobá, Roku Pańskiego 1609.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1609.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 520. Opr.: półpergamin. Estr. XIX, s. 108 (pod hasłem: Kapuan Rajmund); Guseva I, poz. 189.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–7–35 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/III.81 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5369
Całość:
Raymond de Capoue bł.

Zywot przedźiwny swiętey dźiewice Katharzyny Senenskiey, przez wielebnego Oycá Raymundá Kápuaná, Generałá Zakonu Dominiká S. ná ten czás spowiedniká tey S. Pánny nápisány, y od niegoż, Theologia Mystica, názwány, iż táiemne náuki Boskie w sobie zámyka. Z łáćińskiego ná polskie przez X. Symoná Wysockiego Societatis Iesu, przełożony y tu y owdźie potrosze skrocony. Zá dozwoleniem Stárszych. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krák. W Drukárni Mykołáiá [sic] Lobá, Roku Pańskiego 1609.

Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1609.

w 8ce, k. 8, s. 520.

Opr.: półpergamin.

Estr. XIX, s. 108 (pod hasłem: Kapuan Rajmund); Guseva I, poz. 189.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–7–35 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/III.81 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5369