Nazwisko i imię / hasło:
Pustynia.
Tytuł:
Pustynia Duchowna Ná ieden Dzień każdego Miesiącá Wydana Fráncuskim Językiem Przez iednego Societatis Jesu Kápłáná, Potym ná Polski Język dla zbáwiennego ludziom wszelkiey kondycyi pożytku. Przełożona. y Zá dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney, Do Druku Podana. W Kaliszu, W Drukárni Collegium Soc. Jesu, R.P. 1745.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1745.
Komentarz:
w 4ce, k. 7, s. 312, k. 2. Opr.: półskórek. Estr. XXV, s. 413; Guseva II, poz. 367.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Qu 130. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 118 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, t. I, Hist. Eccl., in quarto, poz. 118).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21415
Całość:
Pustynia.

Pustynia Duchowna Ná ieden Dzień każdego Miesiącá Wydana Fráncuskim Językiem Przez iednego Societatis Jesu Kápłáná, Potym ná Polski Język dla zbáwiennego ludziom wszelkiey kondycyi pożytku. Przełożona. y Zá dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney, Do Druku Podana. W Kaliszu, W Drukárni Collegium Soc. Jesu, R.P. 1745.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1745.

w 4ce, k. 7, s. 312, k. 2.

Opr.: półskórek.

Estr. XXV, s. 413; Guseva II, poz. 367.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Qu 130.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 118 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, t. I, Hist. Eccl., in quarto, poz. 118).

BAN: XXIX / б 21415