Nazwisko i imię / hasło:
Puente Luis de la.
Tytuł:
Sposob Krotki, Łacny y Pewny Do Zbawienia, Nazwany: Mysl Dobra, álbo Mysl że dobrze. Z Francuskiego ná Polski Język przełożony. W Poznaniu, w Drukárni Kollegium Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1728.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1728.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 192. Opr.: skóra. Estr. XXV, s. 61 (pod hasłem: Pontanus Ludwik); Guseva II, poz. 419.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 131 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20226
Całość:
Puente Luis de la.

Sposob Krotki, Łacny y Pewny Do Zbawienia, Nazwany: Mysl Dobra, álbo Mysl że dobrze. Z Francuskiego ná Polski Język przełożony. W Poznaniu, w Drukárni Kollegium Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1728.

Poznań, druk. Jezuitów, 1728.

w 4ce, k. 4, s. 192.

Opr.: skóra.

Estr. XXV, s. 61 (pod hasłem: Pontanus Ludwik); Guseva II, poz. 419.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 131 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 20226