Nazwisko i imię / hasło:
Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt).
Tytuł:
Forteca Duchowna Krolestwa Polskiego; Z Zywotow świętych, ták iuż Kánonizowánych y Beátyfikowánych, iáko też świątobliwie żyiących Pátronow Polskich; Takze Z Obrázow Chrystusá Páná, y Mátki iego Przenaświętszey, w Oyczyznie nászey cudámi wielkiemi słynących. Przez Piotra Hyacintha Prvszcza, Krotką, prostą, lecz prawdżiwą życia ich Historyą z rożnych Authorow zebrawszy, wiernym Kátholikom do náśládowánia, vtrapioney Oyczyznie ná obronę Wystawiona, Do Druku Zá pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney, Podana.

Na frontyspisie: Forteca Dvchowna Krolestwa Polskie [sic].

Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Stanisława Lenczewkiego Bertutowicza, 1662.
Komentarz:
w 4ce, k. 9, s. 248. Egz. a Def.: brak frontyspisu. Opr.: półskórek. Egz. b Def.: brak frontyspisu i karty tytułowej. Opr.: współczesna, płótno, zachowane resztki pierwotnej okładziny pergaminowej oraz stare wyklejki i karty ochronne. Estr. XXV, s. 330; Guseva II, poz. 359.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Hieronim Rarog. zapiska na karcie tyt.: Ex Libris Hiero. Sta. Alp. Rarog 1705. Z biblioteki H. Raroga pochodzi także: Wzgarda proznosci swiata Diega de Estelli (sygn. BAN: XXIX / б 15260). Sankt Petersburg BAN sygn.: 286 (naklejka na okładce górnej). Egz. b Nieśwież BP/ sygn.: au 182 H (zapiska na karcie 7). Zapiska na wyklejce okładki dolnej: Dama Adama albo Jana Zyczy / Jak tylko sobie piętnasty rok liczy / Mnistwa nielubi temi czasy zgoła / ni dymu pszczoła. Zapiska cyrylicą (próba pióra) na odwrocie karty ochr. dolnej.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22345 adl. 1 BAN: XXIX / б 27255 adl. 1
Całość:
Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt).

Forteca Duchowna Krolestwa Polskiego; Z Zywotow świętych, ták iuż Kánonizowánych y Beátyfikowánych, iáko też świątobliwie żyiących Pátronow Polskich; Takze Z Obrázow Chrystusá Páná, y Mátki iego Przenaświętszey, w Oyczyznie nászey cudámi wielkiemi słynących. Przez Piotra Hyacintha Prvszcza, Krotką, prostą, lecz prawdżiwą życia ich Historyą z rożnych Authorow zebrawszy, wiernym Kátholikom do náśládowánia, vtrapioney Oyczyznie ná obronę Wystawiona, Do Druku Zá pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney, Podana.

Na frontyspisie: Forteca Dvchowna Krolestwa Polskie [sic].

Kraków, druk. dziedziców Stanisława Lenczewkiego Bertutowicza, 1662.

w 4ce, k. 9, s. 248.

Egz. a
Def.: brak frontyspisu.
Opr.: półskórek.

Egz. b
Def.: brak frontyspisu i karty tytułowej.
Opr.: współczesna, płótno, zachowane resztki pierwotnej okładziny pergaminowej oraz stare wyklejki i karty ochronne.

Estr. XXV, s. 330; Guseva II, poz. 359.

Prow.:
Egz. a
Hieronim Rarog.
zapiska na karcie tyt.: Ex Libris Hiero. Sta. Alp. Rarog 1705.
Z biblioteki H. Raroga pochodzi także: Wzgarda proznosci swiata Diega de Estelli (sygn. BAN: XXIX / б 15260).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 286 (naklejka na okładce górnej).

Egz. b
Nieśwież BP/
sygn.: au 182 H (zapiska na karcie 7).

Zapiska na wyklejce okładki dolnej: Dama Adama albo Jana Zyczy / Jak tylko sobie piętnasty rok liczy / Mnistwa nielubi temi czasy zgoła / ni dymu pszczoła.
Zapiska cyrylicą (próba pióra) na odwrocie karty ochr. dolnej.

BAN: XXIX / б 22345 adl. 1
BAN: XXIX / б 27255 adl. 1