Nazwisko i imię / hasło:
Przywileje.
Tytuł:
Przywileie Y Constitvcie Seymowe, Zá Pánowánia Iego Krolewskiey Mći Jana III. Roku Páńskiego M.DC.LXXVI. W Krakowie, W Druk: Dźiedźicow Krzysztofa Schedla, I. K. M. Typogr.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, b. r. (1676).
Komentarz:
folio, s. 70, 27 (Constitucie Wielkiego Xięstwa Litewskiego Roku M.DC.LXXVI). Karta tytułowa rękopiśmienna; oryginalna karta tytułowa wklejona mylnie na początku klocka W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674). Estr. XXV, s. 385; Budzyk, poz. III. 202; Guseva I, poz. 372.
Proweniencja:
Prow.: Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“ na karcie tytułowej (oryginalnej) inicjały: MCX[R]. Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 2
Całość:
Przywileje.

Przywileie Y Constitvcie Seymowe, Zá Pánowánia Iego Krolewskiey Mći Jana III. Roku Páńskiego M.DC.LXXVI. W Krakowie, W Druk: Dźiedźicow Krzysztofa Schedla, I. K. M. Typogr.

Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, b. r. (1676).

folio, s. 70, 27 (Constitucie Wielkiego Xięstwa Litewskiego Roku M.DC.LXXVI).
Karta tytułowa rękopiśmienna; oryginalna karta tytułowa wklejona mylnie na początku klocka

W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674).

Estr. XXV, s. 385; Budzyk, poz. III. 202; Guseva I, poz. 372.

Prow.:
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“
na karcie tytułowej (oryginalnej) inicjały: MCX[R].

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 2