Nazwisko i imię / hasło:
Praktyka.
Tytuł:
Praktyka Gospodarska przez długie experyencye komprobowana, ná pożytek gospodáruiących, przez iednego stárego gospodarza, do Druku podana. A teraz znowu z przydatkiem Wesołych Dyskursow zá pozwoleniem Stárszych przedrukowana. Roku Páńskiego 1730.
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1730.
Komentarz:
w 12ce, k. 1, s. 60. Współoprawne, zob. Kanclerz (1740). Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 366.
Proweniencja:
Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna, Nieśwież KKS.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5484 adl. 2
Całość:
Praktyka.

Praktyka Gospodarska przez długie experyencye komprobowana, ná pożytek gospodáruiących, przez iednego stárego gospodarza, do Druku podana. A teraz znowu z przydatkiem Wesołych Dyskursow zá pozwoleniem Stárszych przedrukowana. Roku Páńskiego 1730.

B. m., 1730.

w 12ce, k. 1, s. 60.

Współoprawne, zob. Kanclerz (1740).

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 366.

Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna, Nieśwież KKS.

BAN: XXIX / a 5484 adl. 2