Nazwisko i imię / hasło:
Pawłowski Daniel.
Tytuł:
Mowa Boska Do Serca Zakonnego Na Swiętey Pustyni Przez tydźień Exercytacyi Duchowney Corocznie bawiącego śię Ná Każdy Dźień Rozłozona Od W. X. Daniela Pawłowskiego Soc. Jesu Theologa. Roku Wćielonego Słowa cıɔ. ıɔc. lxxxv. Na Polski Język Przez W. X. Jerzego Szpungianskiego, Teyże Soc: Jesu S. Th: Doktora, ku obszernieyszemu Dusz pożytkowi Przetłumaczona Do Druku cum Facult: Ordin: Podana. w Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Roku 1741.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1741.
Komentarz:
w 12ce, k. 1, s. 258, k. 2. Opr.: skóra. Estr. XXIV, s. 162–163; Guseva II, poz. 335.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] [9]14 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 221 v., poz. 914).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5425
Całość:
Pawłowski Daniel.

Mowa Boska Do Serca Zakonnego Na Swiętey Pustyni Przez tydźień Exercytacyi Duchowney Corocznie bawiącego śię Ná Każdy Dźień Rozłozona Od W. X. Daniela Pawłowskiego Soc. Jesu Theologa. Roku Wćielonego Słowa cıɔ. ıɔc. lxxxv. Na Polski Język Przez W. X. Jerzego Szpungianskiego, Teyże Soc: Jesu S. Th: Doktora, ku obszernieyszemu Dusz pożytkowi Przetłumaczona Do Druku cum Facult: Ordin: Podana. w Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Roku 1741.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1741.

w 12ce, k. 1, s. 258, k. 2.

Opr.: skóra.

Estr. XXIV, s. 162–163; Guseva II, poz. 335.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] [9]14 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 221 v., poz. 914).

BAN: XXIX / a 5425