Nazwisko i imię / hasło:
Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem).
Tytuł:
Historya zywota Matki y Syna Mariey y Jezusa [współwyd.] zob. Adrichomius Christianus (Jeruzalem Iákie było zá czasow Chrystusa Pana 1725).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1725.
Całość:
Adrichomius Christianus (Christian van Adrichem).

Historya zywota Matki y Syna Mariey y Jezusa [współwyd.] zob. Adrichomius Christianus (Jeruzalem Iákie było zá czasow Chrystusa Pana 1725).

Warszawa, druk. Jezuitów, 1725.