Nazwisko i imię / hasło:
Wcisłowski Walenty Józef.
Tytuł:
Stan y zycie Kapłanow swieckich osobliwie Plebanow wierszem polskim zebrane zob. Wcisłowski Walenty Józef (Teologia Polska Ktorą Zowią Szkolną 1742).
Całość:
Wcisłowski Walenty Józef.

Stan y zycie Kapłanow swieckich osobliwie Plebanow wierszem polskim zebrane zob. Wcisłowski Walenty Józef (Teologia Polska Ktorą Zowią Szkolną 1742).