Nazwisko i imię / hasło:
Walicki Jakub.
Tytuł:
Hystoria Prżezacnego [sic] Obrazu Kodeńskiego Przenaydostoynieyszey Panny Maryi Swiętemu Grzegorzowi Wielkiemu Ulubionego, De Guadaluppe Nazwanego. Od Urbana Osmego Papieza Jaśnie Wielmożnemu Mikołaiowi Hrabi S.P.R. na Kodńiu Sapieze, Kastellanowi Wileńskiemu a na ow czas Chorążęmu [sic] Wielkiemu W.X.L. W Roku 1635. ofiarowanego, w Kosciele Infułackim S. Anny, w Dyecezyey Luckiey, Woiewodztwie Brześcianskim, wielce słynącego, Tudziesz Reliquii SS. Bożych tamże złożonych z Dowodow Authentycznych y Poważnych Authorow niżey położonych wyczerpniona, y wierszem Polskim krotko wywiedziona z przydatkiem opisania Miasta, y rożnych Fundacyi Kodenskich. Przez X. Jakuba Walickiego Altarystę Kodeńskiego. Cum permissu Superiorum. Thorunii, apud Johann Christian Laurer, M.D.CC.XX.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, nakł. Jana Christiana Laurera, 1720.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 207, k. 2. Opr.: półskórek. Estr. XXVII, s. 93 (pod hasłem: Sapieha Jan Fryderyk Łukasz); Guseva II, poz. 480.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 303 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, Hist. Eccl., in quarto, poz. 303).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 27311
Całość:
Walicki Jakub.

Hystoria Prżezacnego [sic] Obrazu Kodeńskiego Przenaydostoynieyszey Panny Maryi Swiętemu Grzegorzowi Wielkiemu Ulubionego, De Guadaluppe Nazwanego. Od Urbana Osmego Papieza Jaśnie Wielmożnemu Mikołaiowi Hrabi S.P.R. na Kodńiu Sapieze, Kastellanowi Wileńskiemu a na ow czas Chorążęmu [sic] Wielkiemu W.X.L. W Roku 1635. ofiarowanego, w Kosciele Infułackim S. Anny, w Dyecezyey Luckiey, Woiewodztwie Brześcianskim, wielce słynącego, Tudziesz Reliquii SS. Bożych tamże złożonych z Dowodow Authentycznych y Poważnych Authorow niżey położonych wyczerpniona, y wierszem Polskim krotko wywiedziona z przydatkiem opisania Miasta, y rożnych Fundacyi Kodenskich. Przez X. Jakuba Walickiego Altarystę Kodeńskiego. Cum permissu Superiorum. Thorunii, apud Johann Christian Laurer, M.D.CC.XX.

Toruń, nakł. Jana Christiana Laurera, 1720.

w 4ce, k. 4, s. 207, k. 2.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVII, s. 93 (pod hasłem: Sapieha Jan Fryderyk Łukasz); Guseva II, poz. 480.

Prow.:
Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 303 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, Hist. Eccl., in quarto, poz. 303).

BAN: XXIX / б 27311