Nazwisko i imię / hasło:
Scupoli Lorenzo.
Tytuł:
Woyna Duchowna Albo Nauka do doskonáłego zwycięstwa samego siebie Prowadząca, Po całym Chrześćiáństwie w rożnych ięzykách Wydana, Od X. Deodata Nersesowiczá, Spowiedniká Ich Mćiow Panien Jarosławskich Reguły S.O. Benedykta, ná Polski ięzyk Przełozona, Y za dozwoleniem Starszych. Roku 1683. do Druku Podana, Teraz zaś w Roku 1746. Nowo Przedrukowana. W Lublinie, w Drukarni J. K. Mći Collegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1746.
Komentarz:
w 8ce, k. 3, s. 283, [7]. Opr.: półskórek. Estr. XXVII, s. 320; Dziok-Strelnik, poz. 913; Guseva II, poz. 396.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 402 in duplo (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, t. II, k. 200 r., poz. 402).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5557
Całość:
Scupoli Lorenzo.

Woyna Duchowna Albo Nauka do doskonáłego zwycięstwa samego siebie Prowadząca, Po całym Chrześćiáństwie w rożnych ięzykách Wydana, Od X. Deodata Nersesowiczá, Spowiedniká Ich Mćiow Panien Jarosławskich Reguły S.O. Benedykta, ná Polski ięzyk Przełozona, Y za dozwoleniem Starszych. Roku 1683. do Druku Podana, Teraz zaś w Roku 1746. Nowo Przedrukowana. W Lublinie, w Drukarni J. K. Mći Collegium Societatis Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1746.

w 8ce, k. 3, s. 283, [7].

Opr.: półskórek.

Estr. XXVII, s. 320; Dziok-Strelnik, poz. 913; Guseva II, poz. 396.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 402 in duplo (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, t. II, k. 200 r., poz. 402).

BAN: XXIX / а 5557