Nazwisko i imię / hasło:
Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt).
Tytuł:
Kleynoty Stołecznego Miástá Krakowa, Abo Koscioły, Y co w nich iest widzenia godnego y znácznego, Krotko Opisane. Do tego przydány iest Kátálog Krolow Polskich, y Biskupow Krákowskich. Powtore z pilnośćią przeyźrzáne, y do druku podáne Przez Piotra Hiacyntha Prvscza [sic] Alum: Akád: Krák. Cum licentia Superiorum. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego, I. K. M. Typographá. Roku ś. Miłośćiwego Látá w Rzymie 1650.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1650.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 97 (właściwie: s. 95, opuszczone s. 56, 57). Opr.: półskórek. Estr. XXV, s. 331; Malicki, poz. 718.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN na karcie A2 pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.
Lokalizacja:
BUW: Sd 713.114.
Całość:
Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt).

Kleynoty Stołecznego Miástá Krakowa, Abo Koscioły, Y co w nich iest widzenia godnego y znácznego, Krotko Opisane. Do tego przydány iest Kátálog Krolow Polskich, y Biskupow Krákowskich. Powtore z pilnośćią przeyźrzáne, y do druku podáne Przez Piotra Hiacyntha Prvscza [sic] Alum: Akád: Krák. Cum licentia Superiorum. W Krakowie, W Drukárni Fránćiszká Cezárego, I. K. M. Typographá. Roku ś. Miłośćiwego Látá w Rzymie 1650.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1650.

w 4ce, k. 4, s. 97 (właściwie: s. 95, opuszczone s. 56, 57).

Opr.: półskórek.

Estr. XXV, s. 331; Malicki, poz. 718.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
na karcie A2 pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.

BUW: Sd 713.114.