Nazwisko i imię / hasło:
Cieszkowicz Tomasz.
Tytuł:
Jutrzenka Zakonnych ćieniow ná widok publiczny Wschodząca S. Agnieszka Pánná Montepolicyáńská; Zakonu S. Dominika Rzetelniey Polskiemu świátu przy splendorách wielkiego Jmienia Iáśnie Wielmożney Iey Mośći Páni P. Ludowiki z Morsztynow Bielinskiey, Marszałkowey Wielkiey Koronney &c. &c. Iasnieiąca Swoim świątobliwym y cudownym Zywotem, przez W. X. Tomasza Cieszkowica S. Theologij Lektorá, Káznodźieię Ordynáryinego w Konwenćie Wárszáwskim S. Iacka, Zakonu Káznodźieyskiego, z rożnych Authorow ták Łáćińskich iáko y Włoskich zebranym y zá pozwoleniem Stárszych do Druku Podanym, W Roku Páńskim 1727. W Warszawie. W Drukarni WW. OO. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1727.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 72. Opr.: papier. Estr. brak tego wydania; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Biała BF/. sygn.: No–59–21 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). sygn. nowa: 50/23 (zapiska na wyklejce okładki górnej, przekreślona). Nieśwież BP/ sygn.: au 52 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1239 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5978
Całość:
Cieszkowicz Tomasz.

Jutrzenka Zakonnych ćieniow ná widok publiczny Wschodząca S. Agnieszka Pánná Montepolicyáńská; Zakonu S. Dominika Rzetelniey Polskiemu świátu przy splendorách wielkiego Jmienia Iáśnie Wielmożney Iey Mośći Páni P. Ludowiki z Morsztynow Bielinskiey, Marszałkowey Wielkiey Koronney &c. &c. Iasnieiąca Swoim świątobliwym y cudownym Zywotem, przez W. X. Tomasza Cieszkowica S. Theologij Lektorá, Káznodźieię Ordynáryinego w Konwenćie Wárszáwskim S. Iacka, Zakonu Káznodźieyskiego, z rożnych Authorow ták Łáćińskich iáko y Włoskich zebranym y zá pozwoleniem Stárszych do Druku Podanym, W Roku Páńskim 1727. W Warszawie. W Drukarni WW. OO. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1727.

w 8ce, k. 8, s. 72.

Opr.: papier.

Estr. brak tego wydania; Guseva brak.

Prow.:
Biała BF/.
sygn.: No–59–21 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
sygn. nowa: 50/23 (zapiska na wyklejce okładki górnej, przekreślona).

Nieśwież BP/
sygn.: au 52 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1239 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5978