Nazwisko i imię / hasło:
Cornaro Luigi.
Tytuł:
Prawdziwy Sposob, Zdrowia dobrego Zachowania. To iest Swiątobliwe náuki, y dowody sposobow świętey wstrzemięźliwośći, y co zá pożytki iey. Z Przykładem Lvdowika Kornara, Senatorá Weneckiego, podobny sposob zdrowia Zachowviącego. W Krakowie. Roku Páńskiego 1697.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, b. dr., 1697.
Komentarz:
w 4ce, s. 93 (właściwie: s. 94, dwa razy wybita s. 62). Def.: brak karty tytułowej; pełny egz.: k. 1, s. 93; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Czartoryskich w Krakowie. Opr.: brak, zachowane stare karty ochronne. Estr. XX, s. 92; Guseva II, poz. 225.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/.? sygn. CBR II: Historia nat.[uralis] 84 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR II, t. I, k. 29, poz. 84).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21791
Całość:
Cornaro Luigi.

Prawdziwy Sposob, Zdrowia dobrego Zachowania. To iest Swiątobliwe náuki, y dowody sposobow świętey wstrzemięźliwośći, y co zá pożytki iey. Z Przykładem Lvdowika Kornara, Senatorá Weneckiego, podobny sposob zdrowia Zachowviącego. W Krakowie. Roku Páńskiego 1697.

Kraków, b. dr., 1697.

w 4ce, s. 93 (właściwie: s. 94, dwa razy wybita s. 62).
Def.: brak karty tytułowej; pełny egz.: k. 1, s. 93; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Czartoryskich w Krakowie.

Opr.: brak, zachowane stare karty ochronne.

Estr. XX, s. 92; Guseva II, poz. 225.

Prow.:
Nieśwież BO/.?
sygn. CBR II: Historia nat.[uralis] 84 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR II, t. I, k. 29, poz. 84).

BAN: XXIX / б 21791