Nazwisko i imię / hasło:
Paprocki Franciszek.
Tytuł:
Wiadomosc O Xięstwie Kurlandskim y Semgalskim Z Różnych Dźiejopisów Zebrana Nayjaśnieyszemu Królewicowi Jmśći Polskiemu. Karolowi I. z Bozey Łaski Xiązęciu Kurlandskiemu y Semgalskiemu Przy Uroczystym szczęśliwego przybyćiá do Wilna powinszowaniu Od obowiązaney wiecznie Nayjaśnieyszemu Imieniowi Akademii Wileńskiey Societatis Jesu Ofiarowana. w Wilnie w Drukarni J. K. M. Societatis Jesu Roku 1759.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1759.
Komentarz:
w 8ce, k. 92. Opr.: skóra. Estr. XXIV, s. 82; Guseva II, poz. 333.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Hist. Polon.] 40 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, Hist. Polon., in octavo, poz. 40).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6019
Całość:
Paprocki Franciszek.

Wiadomosc O Xięstwie Kurlandskim y Semgalskim Z Różnych Dźiejopisów Zebrana Nayjaśnieyszemu Królewicowi Jmśći Polskiemu. Karolowi I. z Bozey Łaski Xiązęciu Kurlandskiemu y Semgalskiemu Przy Uroczystym szczęśliwego przybyćiá do Wilna powinszowaniu Od obowiązaney wiecznie Nayjaśnieyszemu Imieniowi Akademii Wileńskiey Societatis Jesu Ofiarowana. w Wilnie w Drukarni J. K. M. Societatis Jesu Roku 1759.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1759.

w 8ce, k. 92.

Opr.: skóra.

Estr. XXIV, s. 82; Guseva II, poz. 333.

Prow.:
Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Hist. Polon.] 40 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, Hist. Polon., in octavo, poz. 40).

BAN: XXIX / a 6019