Nazwisko i imię / hasło:
Vademecum.
Tytuł:
Vade Mecum Medicum. To iest Krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorob rozmáitych, Męskich, Białogłowskich, y Dźiećinnych, o Pulsách, Urynách, o Krwi puszczeniu &c. O powietrzu, z przydatkiem Apteki domowey, &c. Ktore máiąc przy sobie káżdy nie tylko sam sobie ále y bliźniemu łátwo porádźić może. O czym przeczytay ná drugiey stronie. Podane Do Druku. Przez pewnego Authorá. w Roku Páńskim 1750. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1750.
Komentarz:
w 12ce, k. 5, s. 450, k. 9. Opr.: skóra. Estr. brak tego wydania; Czerwień, poz. 1171; Guseva II, poz. 478.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Historia Naturalis] 48 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, t. II, k. 30 v., poz. 48a).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6058
Całość:
Vademecum.

Vade Mecum Medicum. To iest Krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorob rozmáitych, Męskich, Białogłowskich, y Dźiećinnych, o Pulsách, Urynách, o Krwi puszczeniu &c. O powietrzu, z przydatkiem Apteki domowey, &c. Ktore máiąc przy sobie káżdy nie tylko sam sobie ále y bliźniemu łátwo porádźić może. O czym przeczytay ná drugiey stronie. Podane Do Druku. Przez pewnego Authorá. w Roku Páńskim 1750. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey.

Częstochowa, druk. Paulinów, 1750.

w 12ce, k. 5, s. 450, k. 9.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego wydania; Czerwień, poz. 1171; Guseva II, poz. 478.

Prow.:
Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Historia Naturalis] 48 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, t. II, k. 30 v., poz. 48a).

BAN: XXIX / a 6058