Nazwisko i imię / hasło:
Sekret.
Tytuł:
Sekret Wyiawiony. Osobliwszy Ten Za ktorym Człowiekowi rozsądnemu, chybá chcącemu, żadne złe ná świećie szkodźić nie będźie. Rzeczy pevvne i dosvviadczone, na Dobro pospolite. Zá dozwoleniem Stárszych Do Drvkv Podane W Roku 1689. W Poznaniv W Drukárni Collegij Soc: Iesv Roku 1689.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1689.
Komentarz:
w 4ce, s. 21–176; wklejono: 13 czystych kart przed s. 21 oraz 8 czystych kart po s. 176. Def.: brak początku i końca; pełny egz.: k. 2, s. 195 (właściwie: s. 186, opuszczone s. 70–79, 1 s. nl. między s. 181 i 182), k. 2, tabl. 1.; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra. Estr. XXVII, s. 366–367; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 143 H (zapiska na odwrocie 13. czystej karty). Sankt Petersburg BAN sygn.: Critici No 5 (zapiska na odwrocie 13. czystej karty).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22212
Całość:
Sekret.

Sekret Wyiawiony. Osobliwszy Ten Za ktorym Człowiekowi rozsądnemu, chybá chcącemu, żadne złe ná świećie szkodźić nie będźie. Rzeczy pevvne i dosvviadczone, na Dobro pospolite. Zá dozwoleniem Stárszych Do Drvkv Podane W Roku 1689. W Poznaniv W Drukárni Collegij Soc: Iesv Roku 1689.

Poznań, druk. Jezuitów, 1689.

w 4ce, s. 21–176; wklejono: 13 czystych kart przed s. 21 oraz 8 czystych kart po s. 176.
Def.: brak początku i końca; pełny egz.: k. 2, s. 195 (właściwie: s. 186, opuszczone s. 70–79, 1 s. nl. między s. 181 i 182), k. 2, tabl. 1.; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: skóra.

Estr. XXVII, s. 366–367; Guseva brak.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 143 H (zapiska na odwrocie 13. czystej karty).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Critici No 5 (zapiska na odwrocie 13. czystej karty).

BAN: XXIX / б 22212