Nazwisko i imię / hasło:
Ruszel Paweł.
Tytuł:
Fawor Niebieski Pod czás Sczęśliwey Elekcyiey, na Krolestwo Polskie Páná nászego miłośćiwego Iana Kazimierza Krola Szwedskiego. Miástu Lublinowi, czásu gwałtownego niebespieczeństwá od swawolnych Kozakow, cudownym sposobem, roku 1648 die 10 Nouembr. od Bogá Pokazany. A zá staraniem pilnym X. Promotora S. Crucis in Conuentu Lubl. Fr. Pavli Ruszel, S. T. M. Ordinis Praedicatorum, do Druku podany. Za Dozwoleniem Starszych. W Lublinie, w Drukarni Janá Wieczorkowiczá, Roku Pańskiego, 1649.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jana Wieczorkowicza, 1649.
Komentarz:
w 4ce, k. 26. W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648). Estr. XXVI, s. 491–492; Dziok-Strelnik, poz. 873 (wariant a); Guseva brak.
Proweniencja:
Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 6007 adl. 3
Całość:
Ruszel Paweł.

Fawor Niebieski Pod czás Sczęśliwey Elekcyiey, na Krolestwo Polskie Páná nászego miłośćiwego Iana Kazimierza Krola Szwedskiego. Miástu Lublinowi, czásu gwałtownego niebespieczeństwá od swawolnych Kozakow, cudownym sposobem, roku 1648 die 10 Nouembr. od Bogá Pokazany. A zá staraniem pilnym X. Promotora S. Crucis in Conuentu Lubl. Fr. Pavli Ruszel, S. T. M. Ordinis Praedicatorum, do Druku podany. Za Dozwoleniem Starszych. W Lublinie, w Drukarni Janá Wieczorkowiczá, Roku Pańskiego, 1649.

Lublin, druk. Jana Wieczorkowicza, 1649.

w 4ce, k. 26.

W klocku, zob. Bembus Mateusz (Trąba 1648).

Estr. XXVI, s. 491–492; Dziok-Strelnik, poz. 873 (wariant a); Guseva brak.

Prow. klocka: Jakub Henryk Flemming, Nieśwież BW, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 6007 adl. 3