Nazwisko i imię / hasło:
Syreński Szymon.
Tytuł:
Zielnik Herbarzem z ięzyká Łácinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew, Krzewin y korzenia ich, Kwiátu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y Korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfectow, Win rozmaitych, Prochow, Soli z zioł czynioney, Masci, Plastrow, Przytym o Ziemiach y Glinkach roznych: o Kruscach Perłach y drogich Kamieniach Tez o zwierzetach czworonogich czołgaiaczych Ptactwie, Rybach y tych wszytkich rzeczach ktore od nich pochodza, od Dioscorida z przydaniem y dostatecznym dokladem z wielu innich o tey materiey pisacych, z połozeniem wlasnych figur dla snadnieysego ich poznania y vzywania, ku zachowaniu zdrowia tak ludzkiego iako bydlecego y chorob przypadłych odpedzenia, z wielkim vwazeniem y srozsadkiem Polskiem iezykiem zebrany y na osmiero kśiag rozłozony Ksiega lekarzom Aptekarzom, Cyrulikom, Barbirzom, Rostrucharzom, końskiem lekarzom Mastalerzom Ogrodnikom Kuchmistrzom, kucharzom, Synkarzom, Gospodarzom Mamkom Paniom, Pannom y tym wszytkim ktorzy sie kochaią y obieraią w lekarstwach pilnie zebrane a porządnie zpisane przez D. Simona Syrennivsa. Cracoviae Anno D 1613.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Loba, dokończony u Bazylego Skalskiego, 1610–1613.
Komentarz:
folio, k. 8, s. 1540 (właściwie: s. 1544, pominięto s. 252, dwa razy wybite s. 136, 1245–1248), k. 10. [w kolofonie:] Dokonczon ten Zielnik w Krákowie, w Drukárni Bázylego Skálskiego, w Márcu, Roku Pánskiego, 1613. Def.: Egz. a: zaczyna się od s. 1, brak 11 kart z przodu, w ich miejsce wklejono 7 kart, na których zamierzano rękopiśmiennie uzupełnić braki; (pełny egz.: k. 11, s. 1540, k. 12); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Egz. b: brak pierwszych 3-ch kart, w tym karty tytułowej oraz 2-u kart na końcu. Egz. c: brak kart 4–11. Opr.: Egz. a skóra na deskach, tłoczenia. Egz. b. skóra. Egz. c skóra na deskach. Estr. XXX, s. 172–174.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Marcin Stefan Szemiankowicz tłoczenia na okładzinie górnej: M S M W S A. D. 1676. zapiska na s. 264: Ex Catalogo librorum Martini Stephani Szemiankowicz C[hirurgi] et Apotecarj Varsaviensi [sic] mp. Anno 1676. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki Bialskiey Xięzny Imsci Biała BM/ sygn.: H–8–18 (zapiska na karcie ochr. dolnej). Sankt Petersburg BAN na 2. wklejonej karcie pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien. Egz. b. Hieronim Florian Radziwiłł/ na pierwszej zachowanej karcie inicjały: HXR [mpp]. Egz. c Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RRKSO: poz. 1. Sankt Petersburg BAN na karcie 3 pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien. Zniszczona zapiska na karcie tytułowej.
Lokalizacja:
BUW: Sd 714. 305. BUM: 7 Lm 33’/folio BUW: Sd 714. 302.
Całość:
Syreński Szymon.

Zielnik Herbarzem z ięzyká Łácinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew, Krzewin y korzenia ich, Kwiátu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y Korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfectow, Win rozmaitych, Prochow, Soli z zioł czynioney, Masci, Plastrow, Przytym o Ziemiach y Glinkach roznych: o Kruscach Perłach y drogich Kamieniach Tez o zwierzetach czworonogich czołgaiaczych Ptactwie, Rybach y tych wszytkich rzeczach ktore od nich pochodza, od Dioscorida z przydaniem y dostatecznym dokladem z wielu innich o tey materiey pisacych, z połozeniem wlasnych figur dla snadnieysego ich poznania y vzywania, ku zachowaniu zdrowia tak ludzkiego iako bydlecego y chorob przypadłych odpedzenia, z wielkim vwazeniem y srozsadkiem Polskiem iezykiem zebrany y na osmiero kśiag rozłozony Ksiega lekarzom Aptekarzom, Cyrulikom, Barbirzom, Rostrucharzom, końskiem lekarzom Mastalerzom Ogrodnikom Kuchmistrzom, kucharzom, Synkarzom, Gospodarzom Mamkom Paniom, Pannom y tym wszytkim ktorzy sie kochaią y obieraią w lekarstwach pilnie zebrane a porządnie zpisane przez D. Simona Syrennivsa. Cracoviae Anno D 1613.

Kraków, druk. Mikołaja Loba, dokończony u Bazylego Skalskiego, 1610–1613.

folio, k. 8, s. 1540 (właściwie: s. 1544, pominięto s. 252, dwa razy wybite s. 136, 1245–1248), k. 10.
[w kolofonie:] Dokonczon ten Zielnik w Krákowie, w Drukárni Bázylego Skálskiego, w Márcu, Roku Pánskiego, 1613.
Def.:
Egz. a: zaczyna się od s. 1, brak 11 kart z przodu, w ich miejsce wklejono 7 kart, na których zamierzano rękopiśmiennie uzupełnić braki; (pełny egz.: k. 11, s. 1540, k. 12); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Egz. b: brak pierwszych 3-ch kart, w tym karty tytułowej oraz 2-u kart na końcu.

Egz. c: brak kart 4–11.

Opr.:
Egz. a
skóra na deskach, tłoczenia.

Egz. b.
skóra.

Egz. c
skóra na deskach.

Estr. XXX, s. 172–174.

Prow.:
Egz. a
Marcin Stefan Szemiankowicz
tłoczenia na okładzinie górnej: M S M W S A. D. 1676.
zapiska na s. 264: Ex Catalogo librorum Martini Stephani Szemiankowicz C[hirurgi] et Apotecarj Varsaviensi [sic] mp. Anno 1676.

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa
zapiska na wyklejce okładki górnej: Z Biblioteki Bialskiey Xięzny Imsci

Biała BM/
sygn.: H–8–18 (zapiska na karcie ochr. dolnej).

Sankt Petersburg BAN
na 2. wklejonej karcie pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.

Egz. b.
Hieronim Florian Radziwiłł/
na pierwszej zachowanej karcie inicjały: HXR [mpp].

Egz. c
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RRKSO: poz. 1.

Sankt Petersburg BAN
na karcie 3 pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.

Zniszczona zapiska na karcie tytułowej.

BUW: Sd 714. 305.
BUM: 7 Lm 33’/folio
BUW: Sd 714. 302.