Nazwisko i imię / hasło:
Starowolski Szymon.
Tytuł:
Monumenta Sarmatarum, Viam vniuersae carnis Ingressorum. Simone Starovolscio Primicerio Tarnouiensi Collectore. Cracoviae, In Officina Viduae & Haeredum Francisci Caesarij, S. R. M. Typog. Anno Domini, M. DC. LV.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Barbary Cezarowej i dziedziców Franciszka Cezarego, 1655.
Komentarz:
folio, k. 7, s. 818 (właściwie: s. 816, opuszczone s. 632, 633), k. 8. Def.: brak karty tytułowej i 2-u kart na końcu; pełny egz.: k. 8, s. 818, k. 10; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: półskórek. Estr. XXIX, s. 195; Havu, poz. 713.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 132/9 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Nieśwież BO/ sygn. DH: 7 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 659 (naklejka na grzbiecie); na odwrocie karty ochr. górnej pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop. Zapiska na karcie ochr. górnej: tytuł dzieła i adres wydawniczy. Sygn. nieustalona: Fol. 273 (przekreślona, zapiska na karcie ochr. dolnej).
Lokalizacja:
BNF: F-1062
Całość:
Starowolski Szymon.

Monumenta Sarmatarum, Viam vniuersae carnis Ingressorum. Simone Starovolscio Primicerio Tarnouiensi Collectore. Cracoviae, In Officina Viduae & Haeredum Francisci Caesarij, S. R. M. Typog. Anno Domini, M. DC. LV.

Kraków, druk. Barbary Cezarowej i dziedziców Franciszka Cezarego, 1655.

folio, k. 7, s. 818 (właściwie: s. 816, opuszczone s. 632, 633), k. 8.
Def.: brak karty tytułowej i 2-u kart na końcu; pełny egz.: k. 8, s. 818, k. 10; opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: półskórek.

Estr. XXIX, s. 195; Havu, poz. 713.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 132/9 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Nieśwież BO/
sygn. DH: 7 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 659 (naklejka na grzbiecie); na odwrocie karty ochr. górnej pieczęć okrągła: Ex Dupl. Bibl. Imp. Acad. Scient. Petrop.

Zapiska na karcie ochr. górnej: tytuł dzieła i adres wydawniczy.
Sygn. nieustalona: Fol. 273 (przekreślona, zapiska na karcie ochr. dolnej).

BNF: F-1062