Nazwisko i imię / hasło:
Missale.
Tytuł:
Missale pro itinerantibus secundum cursum ecclesie Cathedralis Cracouien[sis]. Cracovie ex officina Marci Bibliopole Anno domini. 1545.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Marka Szarfenberga, 1545.
Komentarz:
w 4ce, fo. 18–67[68], [31], fo. 68–119 (winno być: 120, karta 68 liczona dwa razy), fo. 1–59, k. 4. [w kolofonie:] Impressum Cracouie p[er] Marcu[m] Scharffenbergiu[m] Bibliopola[m] Cracouien[sem] opera [et] impensis proprijs. Anno d[omi]ni. 1545. Skład Kanonu (k. k2-k6): Te igit[ur] clementissime pa- / ter per iesum christū filiū / tuū dñm nostrum sup- / lices rogam[us]... Def.: brak pierwszych 29-iu kart (12 nlb., w tym karty tyt. oraz fo. 1–17), karty k1 (z drzeworytem przedstawiającym Chrystusa na krzyżu) oraz karty ostatniej, czystej; karty k2–k3 uszkodzone, po konserwacji; pełny egz.: k. 12, fo. 1–67[68], [32], fo. 68–119, fo. 1–59, k. 5); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie. Opr.: skóra. Estr. XXII, s. 432; Katalog BJ, poz. 1628; Havu, poz. 508.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na fo. 18 inicjały: CSDR. Biała BW/ sygn.: E–1–28 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 66/3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 65; 446 (naklejki na grzbiecie), Theologici 446 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BNF: MD.794.V.71
Całość:
Missale.

Missale pro itinerantibus secundum cursum ecclesie Cathedralis Cracouien[sis]. Cracovie ex officina Marci Bibliopole Anno domini. 1545.

Kraków, druk. Marka Szarfenberga, 1545.

w 4ce, fo. 18–67[68], [31], fo. 68–119 (winno być: 120, karta 68 liczona dwa razy), fo. 1–59, k. 4.
[w kolofonie:] Impressum Cracouie p[er] Marcu[m] Scharffenbergiu[m] Bibliopola[m] Cracouien[sem] opera [et] impensis proprijs. Anno d[omi]ni. 1545.
Skład Kanonu (k. k2-k6): Te igit[ur] clementissime pa- / ter per iesum christū filiū / tuū dñm nostrum sup- / lices rogam[us]...
Def.: brak pierwszych 29-iu kart (12 nlb., w tym karty tyt. oraz fo. 1–17), karty k1 (z drzeworytem przedstawiającym Chrystusa na krzyżu) oraz karty ostatniej, czystej; karty k2–k3 uszkodzone, po konserwacji; pełny egz.: k. 12, fo. 1–67[68], [32], fo. 68–119, fo. 1–59, k. 5); opis uzupełniony na podstawie egz. Bibl. Jagiellońskiej w Krakowie.

Opr.: skóra.

Estr. XXII, s. 432; Katalog BJ, poz. 1628; Havu, poz. 508.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na fo. 18 inicjały: CSDR.

Biała BW/
sygn.: E–1–28 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 66/3 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 65; 446 (naklejki na grzbiecie), Theologici 446 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BNF: MD.794.V.71