Nazwisko i imię / hasło:
Radzewski Franciszek.
Tytuł:
Remonstracya Stanom Rzeczypospolitey Polskiey O Trybunałách Koronnym [sic], Tudźież Estymácyi Wolnośći, y Prerogatyw Stanu Szlacheckiego; Politycznemi Kwestyámi, Gruntownemi dowodami, istotnemi Rácyámi, poważnemi Krolow, oraz Wielkich, Godnośćią y Rozumem Polakow, Listámi y státystycznym zdaniem. Przez Franciszka Poklateckiego, Equestris Ordinis Polaká, Roku 1748. Wywiedziona. Y Obiasniona.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Poznań), 1748.
Komentarz:
w 8ce, k. 44 (ost. karta czysta). Opr.: półskórek. Estr. XXVI, s. 52.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 123 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiska na wyklejce okładki górnej: nieodczytana.
Lokalizacja:
BUM: 5 Hf 18
Całość:
Radzewski Franciszek.

Remonstracya Stanom Rzeczypospolitey Polskiey O Trybunałách Koronnym [sic], Tudźież Estymácyi Wolnośći, y Prerogatyw Stanu Szlacheckiego; Politycznemi Kwestyámi, Gruntownemi dowodami, istotnemi Rácyámi, poważnemi Krolow, oraz Wielkich, Godnośćią y Rozumem Polakow, Listámi y státystycznym zdaniem. Przez Franciszka Poklateckiego, Equestris Ordinis Polaká, Roku 1748. Wywiedziona. Y Obiasniona.

B. m. (Poznań), 1748.

w 8ce, k. 44 (ost. karta czysta).

Opr.: półskórek.

Estr. XXVI, s. 52.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 123 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiska na wyklejce okładki górnej: nieodczytana.

BUM: 5 Hf 18