Nazwisko i imię / hasło:
Prawa.
Tytuł:
Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszytkich Prowincyi należących: na Walnych Seymiech Koronnych Od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347 Aż do Ostatniego Seymu Uchwalone. [Volumen Quartum] w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum Sumptem Publicznym przedrukowáne. Roku Pańskiego 1737.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1737; Vol. V: 1738; Vol. VI: 1739.
Komentarz:
folio, k. 1, s. 1068, k. 1. Opr.: skóra. – Toż. [Volumen Quintum] w Drukárni J. K. Mći y Rzeczypospolitey w Collegium Wárszawskim Scholarum Piarum Sumptem Publicznym przedrukowane. Roku Pańskiego 1738. folio, k. 1, s. 989, [1]. Opr.: skóra. – Toż. [Volumen Sextum] w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum Sumptem Publicznym przedrukowane. Roku Pańskiego 1739. folio, k. 3, s. 680 (właściwie: s. 681, po s. 347 – 1 s. nl., ost. strona wybita mylnie: 860). Opr.: skóra. Estr. XXV, s. 215, XXXIII, s. 323 (pod hasłem: Volumina Legum); Guseva I, poz. 367 (Vol. V).
Proweniencja:
Prow.: Vol. IV Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“ zapiska na karcie tyt.: MCXR / WWHWWXLgo [Wojewoda Wileński, Hetman Wielki Wielkiego Xięstwa Litewskiego]. Nieśwież BZ/ sygn.: 53(?)/33(?) (poprawiona na:) 28/4, pod tym: Tabl. 29/5 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Vol. V Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“ zapiska na karcie tytułowej: MCXRadziwiłł / WWHWWXL [Wojewoda Wileński, Hetman Wielki Wielkiego Xięstwa Litewskiego]. Nieśwież BZ// na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Sankt Petersburg BAN sygn.: 99/X.5 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Vol. VI Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“ zapiska na karcie tytułowej: MCXRadziwiłł / WWHWWXL [Wojewoda Wileński, Hetman Wielki Wielkiego Xięstwa Litewskiego]. Nieśwież BZ/// sygn.: Tabl. 29/9 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Moskwa, Bibl. Uniwersytecka sygn.: 6 Fo 3 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).
Lokalizacja:
Vol. IV: BUM: 6 Bi 19 Vol. V: BAN: XXIX / г 410 Vol. VI: BUM: 6 Bi 19
Całość:
Prawa.

Prawa Konstytucye y Przywileie Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszytkich Prowincyi należących: na Walnych Seymiech Koronnych Od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347 Aż do Ostatniego Seymu Uchwalone. [Volumen Quartum] w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum Sumptem Publicznym przedrukowáne. Roku Pańskiego 1737.

Warszawa, druk. Pijarów, 1737; Vol. V: 1738; Vol. VI: 1739.

folio, k. 1, s. 1068, k. 1.

Opr.: skóra.

– Toż. [Volumen Quintum] w Drukárni J. K. Mći y Rzeczypospolitey w Collegium Wárszawskim Scholarum Piarum Sumptem Publicznym przedrukowane. Roku Pańskiego 1738.
folio, k. 1, s. 989, [1].

Opr.: skóra.

– Toż. [Volumen Sextum] w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum Sumptem Publicznym przedrukowane. Roku Pańskiego 1739.
folio, k. 3, s. 680 (właściwie: s. 681, po s. 347 – 1 s. nl., ost. strona wybita mylnie: 860).

Opr.: skóra.

Estr. XXV, s. 215, XXXIII, s. 323 (pod hasłem: Volumina Legum); Guseva I, poz. 367 (Vol. V).

Prow.:
Vol. IV
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“
zapiska na karcie tyt.: MCXR / WWHWWXLgo [Wojewoda Wileński, Hetman Wielki Wielkiego Xięstwa Litewskiego].

Nieśwież BZ/
sygn.: 53(?)/33(?) (poprawiona na:) 28/4, pod tym: Tabl. 29/5 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Vol. V
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“
zapiska na karcie tytułowej: MCXRadziwiłł / WWHWWXL [Wojewoda Wileński, Hetman Wielki Wielkiego Xięstwa Litewskiego].

Nieśwież BZ//
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 99/X.5 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Vol. VI
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“
zapiska na karcie tytułowej: MCXRadziwiłł / WWHWWXL [Wojewoda Wileński, Hetman Wielki Wielkiego Xięstwa Litewskiego].

Nieśwież BZ///
sygn.: Tabl. 29/9 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Moskwa, Bibl. Uniwersytecka
sygn.: 6 Fo 3 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Vol. IV: BUM: 6 Bi 19
Vol. V: BAN: XXIX / г 410
Vol. VI: BUM: 6 Bi 19