Nazwisko i imię / hasło:
Wisner Daniel.
Tytuł:
Czarownica Povvolana [sic], Abo Krotka Nauka Y Prestroga [sic] z Strony Czarownic. Zebrána zrozmaitych [sic] Doktorow ták w práwie Bożym, iàko y w swieckim biegłych, z przydatkiem Instructiey świeżo z Rzymu wydáney dła [sic] uchrony y porátowánia sumnienia, osobliwie ná tákie sądy wysádzonych. Za Staraniem y Kosztem Wiel. Consystorza Gdanskiego znowu do Druku podana. Psalm III. Cwiczćie się ktorzy sądzicie źiemię. we Gdansku, u Jana Daniela Stolla, 1714.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jana Daniela Stolla, 1714.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 3-86. Opr.: deski oklejone papierem. Estr. XIV, s. 532 (pod hasłem: Czarownica); Guseva I, poz. 74.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej; zapiska na karcie tyt.: Księga Jasnie Oswieconey. Xięzney Jeymci Kaszte / lanowey Trockiey. Z Radziwiłłow / Sapie / zyney. RKKS: poz. Q 59. Nieśwież BW/ zapiska na wyklejce okładki górnej: v[ide]. Loc. 190. no 61 (Catalogus 1750). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 472 (zapiska na wyklejce okładki górnej); 383 dup.; 108/V. 66 (zapiski na wyklejce okładki górnej). Zapiska na wyklejce okładki górnej: Thorunij 1721. Zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: Theologische Untersuchungen.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21027
Całość:
Wisner Daniel.

Czarownica Povvolana [sic], Abo Krotka Nauka Y Prestroga [sic] z Strony Czarownic. Zebrána zrozmaitych [sic] Doktorow ták w práwie Bożym, iàko y w swieckim biegłych, z przydatkiem Instructiey świeżo z Rzymu wydáney dła [sic] uchrony y porátowánia sumnienia, osobliwie ná tákie sądy wysádzonych. Za Staraniem y Kosztem Wiel. Consystorza Gdanskiego znowu do Druku podana. Psalm III. Cwiczćie się ktorzy sądzicie źiemię. we Gdansku, u Jana Daniela Stolla, 1714.

Gdańsk, druk. Jana Daniela Stolla, 1714.

w 4ce, k. 1, s. 3-86.

Opr.: deski oklejone papierem.

Estr. XIV, s. 532 (pod hasłem: Czarownica); Guseva I, poz. 74.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej; zapiska na karcie tyt.: Księga Jasnie Oswieconey. Xięzney Jeymci Kaszte / lanowey Trockiey. Z Radziwiłłow / Sapie / zyney.
RKKS: poz. Q 59.

Nieśwież BW/
zapiska na wyklejce okładki górnej: v[ide]. Loc. 190. no 61 (Catalogus 1750).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 472 (zapiska na wyklejce okładki górnej); 383 dup.; 108/V. 66 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

Zapiska na wyklejce okładki górnej: Thorunij 1721.
Zapiska BAN na wyklejce okładki górnej: Theologische Untersuchungen.

BAN: XXIX / б 21027