Nazwisko i imię / hasło:
Wąsiewicz Bonawentura.
Tytuł:
Stopnie Do Rozmyślania Męki Pańskiey Pod Herbownym Liliwą [sic] JJ. WW. Jchmći PP. Maryanny Anny Brygidy Hrabiankow na Bąkowie Czapskich Podskarbionek [sic] Koronnych &c. &c. W Kośćiele WW. XX. Franciszkanow Warszawskich, na postne przy Dyscyplinach Passye Wystawione Dla Szlachetnych Jchmćiow Braći y Siostr w Bractwie SS. O. Franciszka y Antoniego y innych dewotow zostaiących. Oraz z rożnemi reflexyami y Pieśniami Przez iednego z Braći W. O. Ozdobione. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey Scholarum Piarum, 1740.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1740.
Komentarz:
w 8ce, k. 52. Opr.: papier. Estr. XXXII, s. 245 (niedokładnie pod hasłem: Wasiewicz); Guseva II, poz. 426.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O [150]. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 821 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 821).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6810
Całość:
Wąsiewicz Bonawentura.

Stopnie Do Rozmyślania Męki Pańskiey Pod Herbownym Liliwą [sic] JJ. WW. Jchmći PP. Maryanny Anny Brygidy Hrabiankow na Bąkowie Czapskich Podskarbionek [sic] Koronnych &c. &c. W Kośćiele WW. XX. Franciszkanow Warszawskich, na postne przy Dyscyplinach Passye Wystawione Dla Szlachetnych Jchmćiow Braći y Siostr w Bractwie SS. O. Franciszka y Antoniego y innych dewotow zostaiących. Oraz z rożnemi reflexyami y Pieśniami Przez iednego z Braći W. O. Ozdobione. W Warszawie, w Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey Scholarum Piarum, 1740.

Warszawa, druk. Pijarów, 1740.

w 8ce, k. 52.

Opr.: papier.

Estr. XXXII, s. 245 (niedokładnie pod hasłem: Wasiewicz); Guseva II, poz. 426.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O [150].

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 821 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 821).

BAN: XXIX / a 6810