Nazwisko i imię / hasło:
Świrski Kazimierz Tomasz.
Tytuł:
Swięta Familia Jezusa Pana Według Autorow: Korneliusza a Lapide, y Ricciola, obudwu Societatis Jesu, Approbowanych, Pisma Bozego Tłumaczow, Aż do szostego Pokolenia, przed oczy Wystawiona. Przez J. W. Jmći X. Kazimierza Tomasza z Swirza y Romanowa Swirskiego, Kanonika Metrop. Lwow., Scholastyka Kath., Chełmskiego, Drohobyc. Zienkow. &c. Proboszcza, Deputata ná ten czas T. K. Roku Panskiego 1749. W Lublinie, w Drukárni J. K. M. Colleg. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1749.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 77, [1], tabl. 26. Opr.: karton, papier. Estr. XXX, s. 104–105; Dziok-Strelnik, poz. 979 (wariant a); Guseva II, poz. 437.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/ sygn.: au 157 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 771 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 215 v., poz. 771).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6013
Całość:
Świrski Kazimierz Tomasz.

Swięta Familia Jezusa Pana Według Autorow: Korneliusza a Lapide, y Ricciola, obudwu Societatis Jesu, Approbowanych, Pisma Bozego Tłumaczow, Aż do szostego Pokolenia, przed oczy Wystawiona. Przez J. W. Jmći X. Kazimierza Tomasza z Swirza y Romanowa Swirskiego, Kanonika Metrop. Lwow., Scholastyka Kath., Chełmskiego, Drohobyc. Zienkow. &c. Proboszcza, Deputata ná ten czas T. K. Roku Panskiego 1749. W Lublinie, w Drukárni J. K. M. Colleg. Soc. Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1749.

w 8ce, k. 4, s. 77, [1], tabl. 26.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXX, s. 104–105; Dziok-Strelnik, poz. 979 (wariant a); Guseva II, poz. 437.

Prow.:
Nieśwież BP/
sygn.: au 157 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 771 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 215 v., poz. 771).

BAN: XXIX / a 6013