Nazwisko i imię / hasło:
Świrczyński Antoni.
Tytuł:
Droga Do Zbawienia Przez rozumne rosporządzenie życia doczesnego, Wedle Oświecenia y Powołania Boskiego Wyprostowana Wszystkim Zbáwienia swego szczerze szukaiącym Przez X. Antoniego Swirczynskiego Societatis Jesu Oznaymiona Powtornie zaś do Druku Podana. W Lublinie w Drukarni J. K. Mci Collegium Soc: Jesu, Roku 1746.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1746.
Komentarz:
w 12ce, k. 2, s. 398, k. 3. Opr.: skóra. Estr. XXX, s. 104; Dziok-Strelnik, poz. 975; Guseva II, poz. 436.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 609 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 208 r., poz. 609).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5488
Całość:
Świrczyński Antoni.

Droga Do Zbawienia Przez rozumne rosporządzenie życia doczesnego, Wedle Oświecenia y Powołania Boskiego Wyprostowana Wszystkim Zbáwienia swego szczerze szukaiącym Przez X. Antoniego Swirczynskiego Societatis Jesu Oznaymiona Powtornie zaś do Druku Podana. W Lublinie w Drukarni J. K. Mci Collegium Soc: Jesu, Roku 1746.

Lublin, druk. Jezuitów, 1746.

w 12ce, k. 2, s. 398, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XXX, s. 104; Dziok-Strelnik, poz. 975; Guseva II, poz. 436.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 609 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 208 r., poz. 609).

BAN: XXIX / a 5488