Nazwisko i imię / hasło:
Steczewicz Jan Kazimierz.
Tytuł:
Skarb Nieprzebrany Dobrodźieystw Boskich. Obraz Cudowny Naświętszey Panny Mariey W Opáctwie Bledzewskim Rokitnickiey. Opisany Przez X. Ianá Kázimierza Steczewicza Swiętego Pisma y Práwá Doktorá Dźiekáná y Proboszcza Zbaskiego. Roku Pańskiego 1672. W Poznaniu, w Drukárni Dźiedźicow Woyćiecha Regulusa.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. dziedziców Wojciecha Regulusa, 1672.
Komentarz:
w 12ce, k. 12, s. 269, k. 3. Opr.: skóra. Estr. XXIX, s. 269; Guseva II, poz. 425.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 471 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na okładce górnej; CBR, II, k. 202 r., poz. 471).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5976
Całość:
Steczewicz Jan Kazimierz.

Skarb Nieprzebrany Dobrodźieystw Boskich. Obraz Cudowny Naświętszey Panny Mariey W Opáctwie Bledzewskim Rokitnickiey. Opisany Przez X. Ianá Kázimierza Steczewicza Swiętego Pisma y Práwá Doktorá Dźiekáná y Proboszcza Zbaskiego. Roku Pańskiego 1672. W Poznaniu, w Drukárni Dźiedźicow Woyćiecha Regulusa.

Poznań, druk. dziedziców Wojciecha Regulusa, 1672.

w 12ce, k. 12, s. 269, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XXIX, s. 269; Guseva II, poz. 425.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 471 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na okładce górnej; CBR, II, k. 202 r., poz. 471).

BAN: XXIX / a 5976