Nazwisko i imię / hasło:
Przewoski Piotr.
Tytuł:
Snopek Mirrowy Naysłodszego Drzewa Krzyza Zbawiennego Pana Jezusa, Wdzięcznym y Rozlicznym Nabożeństwem Zakwitaiący. W Sprawiedliwym Polu, Trybunału Koronnego, Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey, w Mieście Lubelskim, w Bazylice Krolewskiey Fundacyi, Wielkiego Kazimierza Krola Polskiego, u WW. OO. Braci Zakonu Kaznodzieyskiego, Synow Swiętego Patryarchy Dominika, Pilnych Strożow z Herbownym czułym Pieskiem. Fundatorskiemi Dobrodzieystwami do Pasterskiego Serca Przykrępowany. Prześwietnemi Promieniami Herbownego Leliwy zobligowany. J. W. Nayprzewielebnieyszemu Jmci Xiędzu Antoniemu Hrabi na Łohoysku, y Berdyczowie Tyszkiewiczowi, z Bozey y Apostolskiey Stolicy łaski Biskupowi Zmudzkiemu, Kanonikowi Katedralnemu y Proboszczowi Kaplicy Krolewskiey Jagiellonskiey Wileńskiey, &c. &c. Roku ktorego Snopek Mirrowy Zbawiciel, na Krzyżu w życiu usychaiąc swoim, nam zbawiennym życiem w Krzyżu Drzewie żywota rozkwitł 1744. Z pozwoleniem y potwierdzeniem Starszych.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Lublin, druk. Jezuitów), 1744.
Komentarz:
w 8ce, k. 67. Pod dedykacją dla fundotora podpisany: X. Piotr Przewoski S. Theologii Lr Professor, Promotor Bractwa Krzyza S. Magister Nowicyatu Zakonu Kaznodzieyskiego. Opr.: półskórek. Estr. XXVIII, s. 339–340 (tu, na podstawie niekompletnego egz. Bibl. Ossolineum, mylnie: k. 12); Dziok-Strelnik, poz. 823; Guseva II, poz. 416.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O [152]. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 792 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 215 v., poz. 792).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6460
Całość:
Przewoski Piotr.

Snopek Mirrowy Naysłodszego Drzewa Krzyza Zbawiennego Pana Jezusa, Wdzięcznym y Rozlicznym Nabożeństwem Zakwitaiący. W Sprawiedliwym Polu, Trybunału Koronnego, Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey, w Mieście Lubelskim, w Bazylice Krolewskiey Fundacyi, Wielkiego Kazimierza Krola Polskiego, u WW. OO. Braci Zakonu Kaznodzieyskiego, Synow Swiętego Patryarchy Dominika, Pilnych Strożow z Herbownym czułym Pieskiem. Fundatorskiemi Dobrodzieystwami do Pasterskiego Serca Przykrępowany. Prześwietnemi Promieniami Herbownego Leliwy zobligowany. J. W. Nayprzewielebnieyszemu Jmci Xiędzu Antoniemu Hrabi na Łohoysku, y Berdyczowie Tyszkiewiczowi, z Bozey y Apostolskiey Stolicy łaski Biskupowi Zmudzkiemu, Kanonikowi Katedralnemu y Proboszczowi Kaplicy Krolewskiey Jagiellonskiey Wileńskiey, &c. &c. Roku ktorego Snopek Mirrowy Zbawiciel, na Krzyżu w życiu usychaiąc swoim, nam zbawiennym życiem w Krzyżu Drzewie żywota rozkwitł 1744. Z pozwoleniem y potwierdzeniem Starszych.

B. m. (Lublin, druk. Jezuitów), 1744.

w 8ce, k. 67.
Pod dedykacją dla fundotora podpisany: X. Piotr Przewoski S. Theologii Lr Professor, Promotor Bractwa Krzyza S. Magister Nowicyatu Zakonu Kaznodzieyskiego.

Opr.: półskórek.

Estr. XXVIII, s. 339–340 (tu, na podstawie niekompletnego egz. Bibl. Ossolineum, mylnie: k. 12); Dziok-Strelnik, poz. 823; Guseva II, poz. 416.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O [152].

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 792 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 215 v., poz. 792).

BAN: XXIX / a 6460