Nazwisko i imię / hasło:
Skarb.
Tytuł:
Skarb nowy, Dotąd niewiádomych łask, y nieznánych dobrodźieystw. Nayswiętszego Serca Jezusowego, W Ro. 1705. Dniá 30. Májá, z wielkiemi y osobliwemi Odpustámi, przez Naywyższego Pásterzá Klemensa XI. nádánemi, Do Krolestwá Polskiego przysłany. Y naypierwey w Kośćiele Wárszáwskim WW. OO. Scholarum Piarum w Káplicy Ukrzyżowanego Páná Jezusa wszystkim wiernym otworzony. Dnia 11. Czerwcá, Roku Páńskiego 1706, Po osme, Roku 1726 Przedrukowany. W Warszawie, w Drukarni I. K. M. WW. OO. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1726.
Komentarz:
w 8ce, k. 84. Opr.: skóra, tłoczenia (medaliony). Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 408.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 142 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Zapiska na wyklejce okładki dolnej: Przyiazń, afekt ten dawno w komitywie chodzi. / Ja serce, ty swiadcz afekt, á tak się nadgrodzi / [inną ręką:] Niechay nadgrody ten nie pretenduie Ktory za fortą przyiazń zostawuie.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5575
Całość:
Skarb.

Skarb nowy, Dotąd niewiádomych łask, y nieznánych dobrodźieystw. Nayswiętszego Serca Jezusowego, W Ro. 1705. Dniá 30. Májá, z wielkiemi y osobliwemi Odpustámi, przez Naywyższego Pásterzá Klemensa XI. nádánemi, Do Krolestwá Polskiego przysłany. Y naypierwey w Kośćiele Wárszáwskim WW. OO. Scholarum Piarum w Káplicy Ukrzyżowanego Páná Jezusa wszystkim wiernym otworzony. Dnia 11. Czerwcá, Roku Páńskiego 1706, Po osme, Roku 1726 Przedrukowany. W Warszawie, w Drukarni I. K. M. WW. OO. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1726.

w 8ce, k. 84.

Opr.: skóra, tłoczenia (medaliony).

Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 408.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 142 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Zapiska na wyklejce okładki dolnej: Przyiazń, afekt ten dawno w komitywie chodzi. / Ja serce, ty swiadcz afekt, á tak się nadgrodzi / [inną ręką:] Niechay nadgrody ten nie pretenduie Ktory za fortą przyiazń zostawuie.

BAN: XXIX / a 5575