Nazwisko i imię / hasło:
Septenna.
Tytuł:
Septenna albo Nabozenstwo do Swiętego Wincentego Ferreryusza, Wyznawcy Zakonu S. Oycá Dominika. Cudami Po cáłym świećie Chrześćiánskim słynącego. A w Kośćiele Bożego Ciáłá WW. OO. Dominikánow Lwowskich wielkiemi łáskámi Wsławionego, We wszelkich ták wiecznych, iáko y doczesnych potrzebách Patrona Doswiadczonego. Za dozwoleniem Stárszych wydrukowane. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzywilejowanego Typografa, Roku P. 1739.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1739.
Komentarz:
w 8ce, k. 24. Opr.: karton, papier. Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Ferreriusz Wincenty); Guseva II, poz. 400.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/ sygn.: au 149 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 886 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 221 r., poz. 886).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6001
Całość:
Septenna.

Septenna albo Nabozenstwo do Swiętego Wincentego Ferreryusza, Wyznawcy Zakonu S. Oycá Dominika. Cudami Po cáłym świećie Chrześćiánskim słynącego. A w Kośćiele Bożego Ciáłá WW. OO. Dominikánow Lwowskich wielkiemi łáskámi Wsławionego, We wszelkich ták wiecznych, iáko y doczesnych potrzebách Patrona Doswiadczonego. Za dozwoleniem Stárszych wydrukowane. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J. K. M. Uprzywilejowanego Typografa, Roku P. 1739.

Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1739.

w 8ce, k. 24.

Opr.: karton, papier.

Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Ferreriusz Wincenty); Guseva II, poz. 400.

Prow.:
Nieśwież BP/
sygn.: au 149 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 886 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 221 r., poz. 886).

BAN: XXIX / a 6001