Nazwisko i imię / hasło:
X. P. Z.
Tytuł:
Rekrut Duchowny, Kompanij Serafickiey Albo Koronka Troycy Przenayswiętszey. Ná Wzor y Ton Wileński, Według Komplácencyi Fundatorskiey: w Kollegiacie Zołkiewskiey Proklamowany. Roku Hołduiącego zbáwieniu ludzkiemu Wćielonego Boga; 1748. Dnia 8. Styczniá. we Lwowie w Drukárni Páwłá Iozefá Golczewskiego, J. K. M. Uprzywiliowanego Typografá.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1748.
Komentarz:
w 12ce, k. 26. Pod dedykacją dla Michała Kazimierza Radziwiłła podpisany: Niegodny Exorator X. P. Z. Egz. a Opr.: karton, jedwab. Egz. b. Opr.: skóra. Estr. XXVI, s. 200 (podaje: k. 25); Guseva II, poz. 377 (egz. a).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 129. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 826 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 826). Egz. b. Konstancja Sapieżyna//? RKKS: poz. O 129. Nieśwież BO//. sygn. CBR: [Theol.] 824 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 824).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5897 BUM: 2 Cß 23'
Całość:
X. P. Z.

Rekrut Duchowny, Kompanij Serafickiey Albo Koronka Troycy Przenayswiętszey. Ná Wzor y Ton Wileński, Według Komplácencyi Fundatorskiey: w Kollegiacie Zołkiewskiey Proklamowany. Roku Hołduiącego zbáwieniu ludzkiemu Wćielonego Boga; 1748. Dnia 8. Styczniá. we Lwowie w Drukárni Páwłá Iozefá Golczewskiego, J. K. M. Uprzywiliowanego Typografá.

Lwów, druk. Pawła Józefa Golczewskiego, 1748.

w 12ce, k. 26.
Pod dedykacją dla Michała Kazimierza Radziwiłła podpisany: Niegodny Exorator X. P. Z.

Egz. a
Opr.: karton, jedwab.

Egz. b.
Opr.: skóra.

Estr. XXVI, s. 200 (podaje: k. 25); Guseva II, poz. 377 (egz. a).

Prow.:
Egz. a
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 129.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 826 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 826).

Egz. b.
Konstancja Sapieżyna//?
RKKS: poz. O 129.

Nieśwież BO//.
sygn. CBR: [Theol.] 824 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 217 v., poz. 824).

BAN: XXIX / a 5897
BUM: 2 Cß 23'