Nazwisko i imię / hasło:
Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt).
Tytuł:
Morze Łaski Bozey; Ktore Pan Bog w Koronie Polskiey po rożnych mieyscách, przy Obrázách Chrystusa Pana, y Matki iego Przenaświętszey, ná sercá ludźi pobożnych, y w potrzebách rátunku żądáiących, z głębokośći Miłośierdźia swego nieprzebránego, co dźień obfićie wylewa. A żeby tá szczodrobliwa łáská Boża, wszytkim wienym záwsze pokázywána, byłá wiádoma; Przez Piotra Hyacintha Pruszcza dobrze uważona, od ludźi bogoboynych z rożnych mieysc referowána, pilnie y szczerze ex Commissionibus loci Ordinariorum wypisana, y przez Druk do wiadomośći podana. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. W Krakowie, w Drukarni Dźiedźicow Stanisława Lenczewskiego, Bertut: Roku 1662.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. dziedziców Stanisława Lenczewkiego Bertutowicza, 1662.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 63 (właściwie: s. 64, dwa razy wybita s. 28). Egz. a Współoprawne, zob. Pruszcz Piotr Hiacynt (Forteca Duchowna 1662). Egz. b Współoprawne, zob. Pruszcz Piotr Hiacynt (Forteca Duchowna 1662). Estr. XXV, s. 332; Guseva II, poz. 363.
Proweniencja:
Egz. a Prow. klocka: Hieronim Rarog. Egz. b Prow. klocka: Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22345 adl. 2 BAN: XXIX / б 27255 adl. 2
Całość:
Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt).

Morze Łaski Bozey; Ktore Pan Bog w Koronie Polskiey po rożnych mieyscách, przy Obrázách Chrystusa Pana, y Matki iego Przenaświętszey, ná sercá ludźi pobożnych, y w potrzebách rátunku żądáiących, z głębokośći Miłośierdźia swego nieprzebránego, co dźień obfićie wylewa. A żeby tá szczodrobliwa łáská Boża, wszytkim wienym záwsze pokázywána, byłá wiádoma; Przez Piotra Hyacintha Pruszcza dobrze uważona, od ludźi bogoboynych z rożnych mieysc referowána, pilnie y szczerze ex Commissionibus loci Ordinariorum wypisana, y przez Druk do wiadomośći podana. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. W Krakowie, w Drukarni Dźiedźicow Stanisława Lenczewskiego, Bertut: Roku 1662.

Kraków, druk. dziedziców Stanisława Lenczewkiego Bertutowicza, 1662.

w 4ce, k. 3, s. 63 (właściwie: s. 64, dwa razy wybita s. 28).

Egz. a
Współoprawne, zob. Pruszcz Piotr Hiacynt (Forteca Duchowna 1662).

Egz. b
Współoprawne, zob. Pruszcz Piotr Hiacynt (Forteca Duchowna 1662).

Estr. XXV, s. 332; Guseva II, poz. 363.

Egz. a
Prow. klocka: Hieronim Rarog.

Egz. b
Prow. klocka: Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 22345 adl. 2
BAN: XXIX / б 27255 adl. 2