Nazwisko i imię / hasło:
Protekcja.
Tytuł:
Protekcya Wszystkim Stanom skuteczna Od S. Franciszka Xawiera Soc. Jesu, Apostołá Indyiskiego, wielkiego Cudotworcy, á osobliwego do Elekcyi szczęśliwego żyćia Pátroná. Dawniey Nabożnym Duszom z náśłádowániem cnot jego przez 10. Tygodniow, po wielu Krolestwách zálecona, A teraz Powtornie przez jednego Kápłaná S. J. do Druku podána. W Wilnie, w Druk: Akad. Soc. I., Roku P. 1722.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1722.
Komentarz:
w 8ce, k. 63. Opr.: półskórek. Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Franciszek Xawery); Guseva II, poz. 356.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 100. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 780 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 215 v., poz. 780).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5870
Całość:
Protekcja.

Protekcya Wszystkim Stanom skuteczna Od S. Franciszka Xawiera Soc. Jesu, Apostołá Indyiskiego, wielkiego Cudotworcy, á osobliwego do Elekcyi szczęśliwego żyćia Pátroná. Dawniey Nabożnym Duszom z náśłádowániem cnot jego przez 10. Tygodniow, po wielu Krolestwách zálecona, A teraz Powtornie przez jednego Kápłaná S. J. do Druku podána. W Wilnie, w Druk: Akad. Soc. I., Roku P. 1722.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1722.

w 8ce, k. 63.

Opr.: półskórek.

Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Franciszek Xawery); Guseva II, poz. 356.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 100.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 780 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 215 v., poz. 780).

BAN: XXIX / a 5870