Nazwisko i imię / hasło:
Sposób.
Tytuł:
Sposob Cwiczenia się w Iałmużnie Wzięty z Pisma Swiętego y z Oycow Swiętych. z Francuskiego na Polski Ięzyk Przełozony, Przez Wielmożnego Jmći Pana Mikołaia Komorowskiego, Łowczyca Buskiego, Kawalera Collegii Nobilium Leopoliensis Soc. Iesu. We Lwowie, w Drukarni Brackiey SSS. Troycy, R. P. 1753.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1753.
Komentarz:
w 8ce, k. 12, s. 156. Opr.: półskórek. Estr. XIX, s. 485 (pod hasłem: Komorowski Mikołaj); Guseva II, poz. 176.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/ sygn.: au 154 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 912 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty tytułowej; CBR, II, k. 221 v., poz. 912).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5272
Całość:
Sposób.

Sposob Cwiczenia się w Iałmużnie Wzięty z Pisma Swiętego y z Oycow Swiętych. z Francuskiego na Polski Ięzyk Przełozony, Przez Wielmożnego Jmći Pana Mikołaia Komorowskiego, Łowczyca Buskiego, Kawalera Collegii Nobilium Leopoliensis Soc. Iesu. We Lwowie, w Drukarni Brackiey SSS. Troycy, R. P. 1753.

Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1753.

w 8ce, k. 12, s. 156.

Opr.: półskórek.

Estr. XIX, s. 485 (pod hasłem: Komorowski Mikołaj); Guseva II, poz. 176.

Prow.:
Nieśwież BP/
sygn.: au 154 H (zapiska na odwrocie karty tytułowej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 912 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty tytułowej; CBR, II, k. 221 v., poz. 912).

BAN: XXIX / a 5272