Nazwisko i imię / hasło:
Wirydarz.
Tytuł:
Wirydarz Summaryuszem Zycia Pustelniczego Godzinkami Swiętego Onufryusza Krolewica Perskiego Kwitnący. Frukta Pobożności y Duchownych pożytkow Obfituiący przez Naywyższego Pasterza Benedykta XIV. Osobliwszemi Odpustami Brastwu [sic] S. Onufryusza Roku 1740. dnia 6. Grudnia nadanemi. Rozkrzewiony Káplicy Błogosławionego Jozafata Męczennika pod rządem WW. OO. Bazylianow Prowincyi Litewskiey w Włodzimierzu zasadzony w Roku Páńskim 1741. w dzień Introdukcyi 23. Junij.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Supraśl, druk. Bazylianów), b. r. (1741).
Komentarz:
w 8ce, k. 40. Opr.: papier, tłoczenia. Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Onufry św.); Cubrzyńska-Leonarczyk brak; Guseva I, poz. 36.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 866; 108/III.41 (zapiski na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5584
Całość:
Wirydarz.

Wirydarz Summaryuszem Zycia Pustelniczego Godzinkami Swiętego Onufryusza Krolewica Perskiego Kwitnący. Frukta Pobożności y Duchownych pożytkow Obfituiący przez Naywyższego Pasterza Benedykta XIV. Osobliwszemi Odpustami Brastwu [sic] S. Onufryusza Roku 1740. dnia 6. Grudnia nadanemi. Rozkrzewiony Káplicy Błogosławionego Jozafata Męczennika pod rządem WW. OO. Bazylianow Prowincyi Litewskiey w Włodzimierzu zasadzony w Roku Páńskim 1741. w dzień Introdukcyi 23. Junij.

B. m. (Supraśl, druk. Bazylianów), b. r. (1741).

w 8ce, k. 40.

Opr.: papier, tłoczenia.

Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Onufry św.); Cubrzyńska-Leonarczyk brak; Guseva I, poz. 36.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 866; 108/III.41 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5584