Nazwisko i imię / hasło:
Wielki.
Tytuł:
Wielki Tydzien to iest wszytkie nabozenstwa, iáko to msze, pacierze kapłanskie, y inne ceremonie, ktore w każdy dźień tego tygodnia nawet w sam dźien Wielkonocny, od koscioła Bozego odprawuią się, dla wygody jchmciow Panien Kanoniczek warszawskich Oyczystym ięzykiem wydane. W Lublinie w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu, Roku P. 1746.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1746.
Komentarz:
w 4ce, k. 2, s. 5-275 (właściwie: s. 5-278, dwa razy wybite s. 63, 64, 138, 198, opuszczona s. 182), k. 1. Egz. a Opr.: półskórek. Egz. b Def.: brak 4 pierwszych kart (w tym karty tytułowej); brakujące karty uzupełnione ręcznie. Z przodu wklejone trzy pierwsze karty (w tym tytułowa) „Mowy Boskiej” Daniela Pawłowskiego. Opr.: półskórek. Estr. brak tego wydania; Dziok-Strelnik, poz. 1030 (wariant b); Guseva I, poz. 481 (egz. a); Guseva II, poz. 336/1 (egz. b).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 161. Sankt Petersburg BAN sygn.: [.]35 (naklejka na grzbiecie); 108/VI.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Egz. b Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 234 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 175 r., poz. 234). Sankt Petersburg BAN sygn.: 338 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19681 BAN: XXIX / б 17093
Całość:
Wielki.

Wielki Tydzien to iest wszytkie nabozenstwa, iáko to msze, pacierze kapłanskie, y inne ceremonie, ktore w każdy dźień tego tygodnia nawet w sam dźien Wielkonocny, od koscioła Bozego odprawuią się, dla wygody jchmciow Panien Kanoniczek warszawskich Oyczystym ięzykiem wydane. W Lublinie w Drukarni J. K. M. Collegium Societatis Jesu, Roku P. 1746.

Lublin, druk. Jezuitów, 1746.

w 4ce, k. 2, s. 5-275 (właściwie: s. 5-278, dwa razy wybite s. 63, 64, 138, 198, opuszczona s. 182), k. 1.

Egz. a
Opr.: półskórek.

Egz. b
Def.: brak 4 pierwszych kart (w tym karty tytułowej); brakujące karty uzupełnione ręcznie. Z przodu wklejone trzy pierwsze karty (w tym tytułowa) „Mowy Boskiej” Daniela Pawłowskiego.

Opr.: półskórek.

Estr. brak tego wydania; Dziok-Strelnik, poz. 1030 (wariant b); Guseva I, poz. 481 (egz. a); Guseva II, poz. 336/1 (egz. b).

Prow.:
Egz. a
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 161.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: [.]35 (naklejka na grzbiecie); 108/VI.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Egz. b
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 234 in duplo (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, t. II, k. 175 r., poz. 234).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 338 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / б 19681
BAN: XXIX / б 17093