Nazwisko i imię / hasło:
Wiązkiewicz Paweł.
Tytuł:
Delicye nieba y ziemi serc ludzkich serce Chrystus Jezus swiatá Zbawiciel, przez reflexye duchowne, Afekta, ná Wćielenie y Národzenie jego Nayświętsze: oráz przez morálne uwági albo náuki, pod rożnemi miłosci tytułami pezentowany. y do gorętszego śiebie kochánia, wdźięcznym chrześćiáńskim sercom zalecony. Przez X. Paulina od S. Andrzejá; Scholarum Piarum Roku Panskiego 1723. W Warszawie w Drukárni J. K. M. WW. OO. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1723.
Komentarz:
w 4ce, k. 29, s. 250, k. 3. Opr.: skóra. Estr. XXXII, s. 424; Guseva I, poz. 479.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 14. Sankt Petersburg BAN sygn.: 399 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VI.54 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19982
Całość:
Wiązkiewicz Paweł.

Delicye nieba y ziemi serc ludzkich serce Chrystus Jezus swiatá Zbawiciel, przez reflexye duchowne, Afekta, ná Wćielenie y Národzenie jego Nayświętsze: oráz przez morálne uwági albo náuki, pod rożnemi miłosci tytułami pezentowany. y do gorętszego śiebie kochánia, wdźięcznym chrześćiáńskim sercom zalecony. Przez X. Paulina od S. Andrzejá; Scholarum Piarum Roku Panskiego 1723. W Warszawie w Drukárni J. K. M. WW. OO. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1723.

w 4ce, k. 29, s. 250, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XXXII, s. 424; Guseva I, poz. 479.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 14.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 399 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/VI.54 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 19982