Nazwisko i imię / hasło:
Wessel Augustyn.
Tytuł:
Morze Miłosierdzia y Dobroci Bozey Pokazane grzesznikowi y grzesznicy, w Uwagach y Reflexyach ná całą mękę Jezusową. Przez Jasnie Wielmoznego Nayprzewielebnieyszego Xiędza Augustyna Wessla Biskupa Kamienieckiego Opata Jędrzeiowskiego. Roku, od ktorego się Bog, w Ciele ludzkim na okupienie swiata pokazał. 1735. Tom pierwszy. We Lwowie. w Drukárni Collegii Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1735.
Komentarz:
folio, k. 1, s. 867, tabl. 1. Opr.: skóra. Estr. XXXII, s. 396; Guseva I, poz. 473.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 119/10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4248
Całość:
Wessel Augustyn.

Morze Miłosierdzia y Dobroci Bozey Pokazane grzesznikowi y grzesznicy, w Uwagach y Reflexyach ná całą mękę Jezusową. Przez Jasnie Wielmoznego Nayprzewielebnieyszego Xiędza Augustyna Wessla Biskupa Kamienieckiego Opata Jędrzeiowskiego. Roku, od ktorego się Bog, w Ciele ludzkim na okupienie swiata pokazał. 1735. Tom pierwszy. We Lwowie. w Drukárni Collegii Societatis Jesu.

Lwów, druk. Jezuitów, 1735.

folio, k. 1, s. 867, tabl. 1.

Opr.: skóra.

Estr. XXXII, s. 396; Guseva I, poz. 473.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 119/10 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

BAN: XXIX / в 4248