Nazwisko i imię / hasło:
Boym Benedykt Paweł.
Tytuł:
Woz Do Nieba o Czterech Kołách Ná przeiazdkę Duchowną, Albo Pámięć ná cztery ostáteczne rzeczy. W Wilnie, W Drukárni Akádemickiey S. I., Roku P. 1708.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1708.
Komentarz:
w 12ce, k. 29. W klocku, zob. Powinności chrzescianskie (1714). Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 53.
Proweniencja:
Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / а 5051 adl. 4
Całość:
Boym Benedykt Paweł.

Woz Do Nieba o Czterech Kołách Ná przeiazdkę Duchowną, Albo Pámięć ná cztery ostáteczne rzeczy. W Wilnie, W Drukárni Akádemickiey S. I., Roku P. 1708.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1708.

w 12ce, k. 29.

W klocku, zob. Powinności chrzescianskie (1714).

Estr. brak tego wydania; Guseva I, poz. 53.

Prow. klocka: Konstancja Sapieżyna.

BAN: XXIX / а 5051 adl. 4