Nazwisko i imię / hasło:
Wąsowski Bartłomej Nataniel.
Tytuł:
Podniety Nabozenstwa Zakonnego. To iest Sposoby zágrzewáiące wolą y áffekty, á rozumowi dodáiące co má myślić przy Aktách zákonnych. Ktore mogą służyć y ludziom inszym máiącym się do osobliwey służby Bożey. Przez W. K. Bartłomieia Nathanaela Wąsowskiego Societatis Iesv. Posnaniae. Typis Collegij eiusdem Societatis Jesv. Anno 1687.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1687.
Komentarz:
w 12ce, k. 5, s. 288. Opr.: skóra. Estr. XXXII, s. 252–253; Guseva I, poz. 472.
Proweniencja:
Prow.: Agnieszka a Jesu, karmelitanka bosa / Kolumba od Ducha św. zapiska na karcie tyt.: Moiey namilßey Matce Kolumbie od Ducha S° K[armelitanka?] / niegodna Jagnießka à Jesv posyła – s. modlitw prosi. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H 6 (naklejka na grzbiecie); H–5–35 (przekreślona, zmieniona na:) H–6–25 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1125 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.72 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4451
Całość:
Wąsowski Bartłomej Nataniel.

Podniety Nabozenstwa Zakonnego. To iest Sposoby zágrzewáiące wolą y áffekty, á rozumowi dodáiące co má myślić przy Aktách zákonnych. Ktore mogą służyć y ludziom inszym máiącym się do osobliwey służby Bożey. Przez W. K. Bartłomieia Nathanaela Wąsowskiego Societatis Iesv. Posnaniae. Typis Collegij eiusdem Societatis Jesv. Anno 1687.

Poznań, druk. Jezuitów, 1687.

w 12ce, k. 5, s. 288.

Opr.: skóra.

Estr. XXXII, s. 252–253; Guseva I, poz. 472.

Prow.:
Agnieszka a Jesu, karmelitanka bosa / Kolumba od Ducha św.
zapiska na karcie tyt.: Moiey namilßey Matce Kolumbie od Ducha S° K[armelitanka?] / niegodna Jagnießka à Jesv posyła – s. modlitw prosi.

Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H 6 (naklejka na grzbiecie); H–5–35 (przekreślona, zmieniona na:) H–6–25 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1125 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/I.72 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 4451