Nazwisko i imię / hasło:
Wadowski Józef Jan.
Tytuł:
Cien żyćia Ludzkiego Z drogą z tegosz ćienia: Duszy do zbáwienia Pod łáskáwym Aspektem Iasnie Wielmoznego Im. X. Stanisława ná Wielkiey Witwicy Witwickiego Biskupa Poznáńskiego Wierszem Polskim Czteremá liniámi Dźiećinstwá, Młodośći, Męstwá y Starośći, przez X. Iozefa Wadowskiego Kánoniká Wárszáwskiego Plebana Zbikowskiego Obiasniony. W Warszawie w Drukarni Collegium Scholarum Piarum, 1691.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1691.
Komentarz:
w 4ce, k. 63. Opr.: półskórek. Estr. XXXII, s. 143 (tu: k. 64); Guseva I, poz. 470.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 76. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.67 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 17766
Całość:
Wadowski Józef Jan.

Cien żyćia Ludzkiego Z drogą z tegosz ćienia: Duszy do zbáwienia Pod łáskáwym Aspektem Iasnie Wielmoznego Im. X. Stanisława ná Wielkiey Witwicy Witwickiego Biskupa Poznáńskiego Wierszem Polskim Czteremá liniámi Dźiećinstwá, Młodośći, Męstwá y Starośći, przez X. Iozefa Wadowskiego Kánoniká Wárszáwskiego Plebana Zbikowskiego Obiasniony. W Warszawie w Drukarni Collegium Scholarum Piarum, 1691.

Warszawa, druk. Pijarów, 1691.

w 4ce, k. 63.

Opr.: półskórek.

Estr. XXXII, s. 143 (tu: k. 64); Guseva I, poz. 470.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 76.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.67 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 17766