Nazwisko i imię / hasło:
Uniwersał.
Tytuł:
Uniwersał Poborowy, Na Seymie Walnym Koronnym Krákowskim vchwalony, w Roku M.DC.III. W Krakowie, W Drukárni Lázárzowey [sic], Roku Pánskiégo 1603.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Łazarzowa, 1603.
Komentarz:
folio, s. 25. Def.: górna część karty tytułowej zaklejona. Opr.: skóra. Estr. XXXII, s. 39; Budzyk brak tego wariantu; Guseva I, poz. 468.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN. Sankt Petersburg BAN sygn.: Hist. Poloniae 60 (60 skreślone, zmienione na :) 67 (zapiski na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4546 adl. 1
Całość:
Uniwersał.

Uniwersał Poborowy, Na Seymie Walnym Koronnym Krákowskim vchwalony, w Roku M.DC.III. W Krakowie, W Drukárni Lázárzowey [sic], Roku Pánskiégo 1603.

Kraków, Druk. Łazarzowa, 1603.

folio, s. 25.
Def.: górna część karty tytułowej zaklejona.

Opr.: skóra.

Estr. XXXII, s. 39; Budzyk brak tego wariantu; Guseva I, poz. 468.

Prow.:
Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Hist. Poloniae 60 (60 skreślone, zmienione na :) 67 (zapiski na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / в 4546 adl. 1