Nazwisko i imię / hasło:
Uchwała.
Tytuł:
Uchwała Seymv Walnego Koronnego, w Wárszáwie, Roku M.DC.XIII. Dniá Dwudźiestego czwartego Grudniá. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie, w Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, Krolá J. M. Typográphá.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, b. r. (1613).
Komentarz:
folio, k. 1, s. 12, k. 11 (Uniwersał poborowy). Opr.: półskórek. Estr. XXXII, s. 9 (tu rok wyd.: 1614); Budzyk, poz. III. 20; Guseva I, poz. 466.
Proweniencja:
Prow.: Biała BW/ sygn.: D–5–14 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 28/2 (naklejka na grzbiecie); 30/13; 29/5 (przekreślona, zmieniona na:) Tabl. 28/2 (zapiski na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 99/Х.17 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4371
Całość:
Uchwała.

Uchwała Seymv Walnego Koronnego, w Wárszáwie, Roku M.DC.XIII. Dniá Dwudźiestego czwartego Grudniá. Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Krakowie, w Drukárni Andrzeiá Piotrkowczyká, Krolá J. M. Typográphá.

Kraków, druk. Andrzeja Piotrkowczyka, b. r. (1613).

folio, k. 1, s. 12, k. 11 (Uniwersał poborowy).

Opr.: półskórek.

Estr. XXXII, s. 9 (tu rok wyd.: 1614); Budzyk, poz. III. 20; Guseva I, poz. 466.

Prow.:
Biała BW/
sygn.: D–5–14 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 28/2 (naklejka na grzbiecie); 30/13; 29/5 (przekreślona, zmieniona na:) Tabl. 28/2 (zapiski na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 99/Х.17 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / в 4371