Nazwisko i imię / hasło:
Szyrma Antoni.
Tytuł:
Drogi depozit do domu wiecznosci wniesiony od Iasnie Wielmoznego Iego Mośći Pana Stefana Mikołaia na Tykoćinie, y Tyczynie hrabi ná Ruszczy Branickiego woiewody, y generała Ziem Podlaskich Branskiego, Bielskiego, Krosienskiego, Ratyńskiego, &c. starosty. A przy Przenieśieniu ciała tegoż Iegomośći z Kośćiołá Tykoćińskiego WW. OO. Bernardynow do Krakowskiey S. Piotra Bazyliki Societatis Iesu. w Roku 1711 Mieśiąca Lipca dńia 27. przez X. Antoniego Szyrmę Soc. Iesu Załobnym Kázaniem opisany. Typis Monasterij Supraslensis Ordinis S. Basilij Magni, 1713.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1713.
Komentarz:
w 4ce, k. 23. Opr.: karton, XX w., zachowana stara okładka papierowa oraz stare wyklejki i karty ochronne. Estr. XXX, s. 356 (tu mylny rok wydania: 1773); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 9; Guseva I, poz. 439.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: brak. Sankt Petersburg BAN sygn.: 481 (zapiska na okładce górnej); 100/VII.1 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21447
Całość:
Szyrma Antoni.

Drogi depozit do domu wiecznosci wniesiony od Iasnie Wielmoznego Iego Mośći Pana Stefana Mikołaia na Tykoćinie, y Tyczynie hrabi ná Ruszczy Branickiego woiewody, y generała Ziem Podlaskich Branskiego, Bielskiego, Krosienskiego, Ratyńskiego, &c. starosty. A przy Przenieśieniu ciała tegoż Iegomośći z Kośćiołá Tykoćińskiego WW. OO. Bernardynow do Krakowskiey S. Piotra Bazyliki Societatis Iesu. w Roku 1711 Mieśiąca Lipca dńia 27. przez X. Antoniego Szyrmę Soc. Iesu Załobnym Kázaniem opisany. Typis Monasterij Supraslensis Ordinis S. Basilij Magni, 1713.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1713.

w 4ce, k. 23.

Opr.: karton, XX w., zachowana stara okładka papierowa oraz stare wyklejki i karty ochronne.

Estr. XXX, s. 356 (tu mylny rok wydania: 1773); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 9; Guseva I, poz. 439.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: brak.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 481 (zapiska na okładce górnej); 100/VII.1 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21447