Nazwisko i imię / hasło:
Przebendowski Jan Jerzy.
Tytuł:
Summaryusz rachunkow generalnych skarbowych Naiasnieyszemu krolowi Jmci Augustowi II. y wszystkim stanom Rzeczypospolitey ná Seym Walny Wárszawski pro die 2da 8bris w Roku ninieyszym 1724. przypadaiący zgromadzonym od skarbu Rzeczypospolitey Koronnego podany a to za urzędu podskárbstwa Jáśnie Wielmożnego IeMći pana Jana Ierzego na Przebendowie Przebendowskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, Pokrzywnińskiego, Miráchowskiego, Grábowskiego &c. &c. starosty.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1724).
Komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674). Estr. XXX, 51–52 (pod hasłem: Summaryusz); Guseva I, poz. 433.
Proweniencja:
Prow. klocka: Nieśwież BZ.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / в 4474 adl. 39
Całość:
Przebendowski Jan Jerzy.

Summaryusz rachunkow generalnych skarbowych Naiasnieyszemu krolowi Jmci Augustowi II. y wszystkim stanom Rzeczypospolitey ná Seym Walny Wárszawski pro die 2da 8bris w Roku ninieyszym 1724. przypadaiący zgromadzonym od skarbu Rzeczypospolitey Koronnego podany a to za urzędu podskárbstwa Jáśnie Wielmożnego IeMći pana Jana Ierzego na Przebendowie Przebendowskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, Pokrzywnińskiego, Miráchowskiego, Grábowskiego &c. &c. starosty.

B. m., b. r. (1724).

folio, k. 2.
Tytuł nagłówkowy.

W klocku, zob. Konfederacja Generalna (1674).

Estr. XXX, 51–52 (pod hasłem: Summaryusz); Guseva I, poz. 433.

Prow. klocka: Nieśwież BZ.

BAN: XXIX / в 4474 adl. 39