Nazwisko i imię / hasło:
Stryjewicz Sebastian Fabian.
Tytuł:
Kazania Ná Swiętá Vroczyste Pana Zbawiciela Naszego, Naswiętszey Panny Maryey, I Swietych [sic] Panskich, Ná Cześć y ná Chwałę P. Bogv Wszechmogącemu; ná Zbudowánie Duchowne y pożytek pobożnym Kátholikom, Przez X. Sebastyana Stryiewicza, S. Pismá Doktorá y Professorá, Kustoszá Kośćiołá S. Floryaná, y Plebaná Násiechowskiego, Wydane. Roku Páńskiego, 1680. W krakowie [sic], w Drukárni Akademickiey.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1680.
Komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 554 (właściwie: s. 556, pominięte s.: 157, 206, 403–404, 549–550, dwa razy wybite: 104, 159, 173–178; ost. s. wybita mylnie: 548), k. 4. Opr.: skóra. Estr. XXIX, s. 349; Guseva I, poz. 428.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tytułowej inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–3–13 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 59 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VIII.32 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 222
Całość:
Stryjewicz Sebastian Fabian.

Kazania Ná Swiętá Vroczyste Pana Zbawiciela Naszego, Naswiętszey Panny Maryey, I Swietych [sic] Panskich, Ná Cześć y ná Chwałę P. Bogv Wszechmogącemu; ná Zbudowánie Duchowne y pożytek pobożnym Kátholikom, Przez X. Sebastyana Stryiewicza, S. Pismá Doktorá y Professorá, Kustoszá Kośćiołá S. Floryaná, y Plebaná Násiechowskiego, Wydane. Roku Páńskiego, 1680. W krakowie [sic], w Drukárni Akademickiey.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1680.

w 4ce, k. 8, s. 554 (właściwie: s. 556, pominięte s.: 157, 206, 403–404, 549–550, dwa razy wybite: 104, 159, 173–178; ost. s. wybita mylnie: 548), k. 4.

Opr.: skóra.

Estr. XXIX, s. 349; Guseva I, poz. 428.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tytułowej inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–3–13 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 59 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VIII.32 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 222