Nazwisko i imię / hasło:
Strachocki Karol.
Tytuł:
Kazanie na Solenney Konsekracyi Koscioła Karmelu Markowickiego Przy Cudownym Matki Boskiey Obrazie Y Liczney powaznego Auditora frekwencyi Odprawione. Przez Xiędza Karola Strachockiego Zakonu S. Franciszka, Wielgopolskiey Prowincyi Reformata, Kaznodzieię Katedralnego Wrocławskiego a na ten czas w Konwenćie Pakoskim Theologii Lektora, z Dozwoleniem Starszych, Roku Panskiego 1714 Dnia 7 Pazdziernika. W Kaliszu w Drukarni Kollegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1714.
Komentarz:
folio, k. 13. Opr.: papier. Estr. XXIX, s. 316; Guseva I, poz. 426.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/Х.23 (zapiski na okładce górnej oraz na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 1099
Całość:
Strachocki Karol.

Kazanie na Solenney Konsekracyi Koscioła Karmelu Markowickiego Przy Cudownym Matki Boskiey Obrazie Y Liczney powaznego Auditora frekwencyi Odprawione. Przez Xiędza Karola Strachockiego Zakonu S. Franciszka, Wielgopolskiey Prowincyi Reformata, Kaznodzieię Katedralnego Wrocławskiego a na ten czas w Konwenćie Pakoskim Theologii Lektora, z Dozwoleniem Starszych, Roku Panskiego 1714 Dnia 7 Pazdziernika. W Kaliszu w Drukarni Kollegium Societatis Jesu.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1714.

folio, k. 13.

Opr.: papier.

Estr. XXIX, s. 316; Guseva I, poz. 426.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/Х.23 (zapiski na okładce górnej oraz na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 1099