Nazwisko i imię / hasło:
Statut.
Tytuł:
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Naprzod zá Náiáśnieyszego Hospodara Krola Iego Mosci Zygmunta III. w Krakowie w Roku 1588, Drugi raz w Wilnie, w Roku 1619, z pokazániem zgody y rożnice Statutow Koronnych y W. X. L. Trzeci raz zá Náiáśnieyszego K. I. M. Władysława IV, w Warszawie, w Roku 1648, Z przydaniem Constitucyi od Roku 1550 do 1647. Teraz zaś, Czwarty raz zá szczęśliwie pánuiącego, Naiaśnieyszego Krola Iego Mosci Iana Trzeciego Z przyłożeniem pod Artykuły, Constitucyi Seymowych od Seymu Roku 1550. aż do Seymu Roku 1690 Oboygu Národom służących (textu samego niwczym nie náruszáiąc) drukowany. W Wilnie, w Drukarni Akademiey Societatis Iesu. Roku Pańskiego 1693.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1693–1694.
Komentarz:
folio, k. 23, s. 421, [1], 54, 10. [współwyd.:] Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na Seymie Warszawskim dany Roku, tyśiąc pięćset ośmdźieśiątego pierwszego. Wprzod w Warszawie Roku Páńskiego 1648. przedrukowány. A teraz Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Wilnie W Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu. Roku Páńskiego 1693. folio, k. 1, s. 30. Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia, złocenia. Estr. XXIX, s. 238, XXXI, s. 341; Guseva I, poz. 420, 452.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/? superekslibris na okładzinie górnej i dolnej. Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/Х.54 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 18
Całość:
Statut.

Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Naprzod zá Náiáśnieyszego Hospodara Krola Iego Mosci Zygmunta III. w Krakowie w Roku 1588, Drugi raz w Wilnie, w Roku 1619, z pokazániem zgody y rożnice Statutow Koronnych y W. X. L. Trzeci raz zá Náiáśnieyszego K. I. M. Władysława IV, w Warszawie, w Roku 1648, Z przydaniem Constitucyi od Roku 1550 do 1647. Teraz zaś, Czwarty raz zá szczęśliwie pánuiącego, Naiaśnieyszego Krola Iego Mosci Iana Trzeciego Z przyłożeniem pod Artykuły, Constitucyi Seymowych od Seymu Roku 1550. aż do Seymu Roku 1690 Oboygu Národom służących (textu samego niwczym nie náruszáiąc) drukowany. W Wilnie, w Drukarni Akademiey Societatis Iesu. Roku Pańskiego 1693.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1693–1694.

folio, k. 23, s. 421, [1], 54, 10.

[współwyd.:] Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na Seymie Warszawskim dany Roku, tyśiąc pięćset ośmdźieśiątego pierwszego. Wprzod w Warszawie Roku Páńskiego 1648. przedrukowány. A teraz Cum Gratia & Privilegio S. R. M. W Wilnie W Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu. Roku Páńskiego 1693.
folio, k. 1, s. 30.

Opr.: deski obciągnięte skórą, tłoczenia, złocenia.

Estr. XXIX, s. 238, XXXI, s. 341; Guseva I, poz. 420, 452.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/?
superekslibris na okładzinie górnej i dolnej.

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/Х.54 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / г 18