Nazwisko i imię / hasło:
Starowolski Szymon.
Tytuł:
Reformacya obyczaiow Polskich. Potrzećie wydána y Przydatkámi od Authora rozszerzona. Wszytkim stanom Oyczyzny nászey, teráźnieyszych czásow zepsowánych, bárzo potrzebna. Tym zwłaszczá: U ktorych iest Białe, czarnym; Dobre, złym; Potęgá, spráwiedliwośćią; Wola, prawem; Upor, słusznośćią; Krzywdá, Odpustem; Niewstyd, świątobliwośćią; Utrátá, pochwałą; Obżarstwo, grzecznośćią; á iednym słowem: Quorum Deus venter est. Przez S. S.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1692.
Komentarz:
w 4ce, s. 263. [w kolofonie:] Reimpressum Varsaviae, in Typographia Collegij Scholarum Piarum, Anno Dńi M.DC.XCII. Opr.: póskórek. Estr. XXIX, s. 204–205; Guseva I, poz. 419.
Proweniencja:
Prow.: Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na wyklejce okładki górnej: Ex Bibliotheca Arcis Bialensis. CSDR. Biała BW/ sygn.: Е–5–36 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 64/14 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni). Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/VI.97 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 440 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21594
Całość:
Starowolski Szymon.

Reformacya obyczaiow Polskich. Potrzećie wydána y Przydatkámi od Authora rozszerzona. Wszytkim stanom Oyczyzny nászey, teráźnieyszych czásow zepsowánych, bárzo potrzebna. Tym zwłaszczá: U ktorych iest Białe, czarnym; Dobre, złym; Potęgá, spráwiedliwośćią; Wola, prawem; Upor, słusznośćią; Krzywdá, Odpustem; Niewstyd, świątobliwośćią; Utrátá, pochwałą; Obżarstwo, grzecznośćią; á iednym słowem: Quorum Deus venter est. Przez S. S.

Warszawa, druk. Pijarów, 1692.

w 4ce, s. 263.
[w kolofonie:] Reimpressum Varsaviae, in Typographia Collegij Scholarum Piarum, Anno Dńi M.DC.XCII.

Opr.: póskórek.

Estr. XXIX, s. 204–205; Guseva I, poz. 419.

Prow.:
Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na wyklejce okładki górnej: Ex Bibliotheca Arcis Bialensis. CSDR.

Biała BW/
sygn.: Е–5–36 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 64/14 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (średni).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/VI.97 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 440 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / б 21594